גולדפינגר שושנה

תפקיד:מבקרת העיריה
טלפון:5776508
פקס:5776498
דואל:mevaker@bbm.org.il 
מחלקה:מבקרת העירייה