זידנברג אלישבע

תפקיד:מזכירה
טלפון:5776552
פקס:5776154
דואל:elisheva_z@Bbm.org.il