שם טוב אפרת

תפקיד:מזכירה
טלפון:5776203
פקס:5776316
דואל:ste@bbm.org.il 
מחלקה:אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויות