רוט גדעון

תפקיד:מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
טלפון:5776389
פקס:6147530
דואל:user22@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויות
וועדות בהם משתתף:רכש ובלאי