ניימן יעקב

תפקיד:ס. מנהל מחסן
טלפון:5709117
פקס:6147531
דואל:ynaiman@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויות