ליכטיג גדליה

תפקיד:חשב
טלפון:050-4160828
פקס:6147532
דואל:gidi@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויות
וועדות בהם משתתף:רכש ובלאי