ליבמן אלי

תפקיד:מנהל בקרת רכב
טלפון:03-6365469
פקס:6147531
דואל:elil@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויות