גולדברג רבקה

תפקיד:מזכירת מחלקה
טלפון:5709117
פקס:6147532
דואל:gr@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויות