אייזנשטיין שמואל

תפקיד:קניין
טלפון:5709117
פקס:6147531
דואל:shmuel_a@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף לוגיסטיקה, אסטרטגיה והתקשרויות