מחלוף אהרון

תפקיד:סגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח, חשמל ומאור, וממונה אנרגיה,
טלפון:5776522, 5776304
פקס:5776310
דואל:amh@Bbm.org.il 
כתובת:קומה ג'
מחלקה:חשמל ומאור
וועדות בהם משתתף:הנצחת זכרם של נפגעי טרור