נוגלבלט חיים

תפקיד:מנהל אגף הביטחון שירותי החירום ומפקד זק"א
טלפון:6157633
פקס:6147540
דואל:user500@Bbm.org.il 
מחלקה:זק"א; אגף ביטחון ושירותי חירום
וועדות בהם משתתף:מיגור אלימות; פס"ח-מל"ח