הרב חיים מאיר לאנגסם

תפקיד:חבר הנהלה
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0504111898
פקס:6744960
דואל:Y-dakiav-bnb-S@kishurim.k12.il 
וועדות בהם משתתף:הנצחת זכרם של נפגעי טרור; שילוט; הנהלה