רוטבלט חנה

תפקיד:אחראית רשיונות בתי ספר
טלפון:5776186
דואל:rotblat_hani@Bbm.org.il 
מחלקה:חשבות האגף - חינוך