רוזנברגר חנה

תפקיד:אחראית תלמידי חוץ
טלפון:5776375, 5776503
דואל:hana_roz@Bbm.org.il 
מחלקה:חשבות האגף - חינוך