קרביץ רותי

תפקיד:מדור הסעות רווחה | בדיקת זכאות אגף הרווחה
טלפון:5776532
פקס:5776356
דואל:kravize_r@bbm.org.il