ספרא יהונתן

תפקיד:מנהל אגף החינוך
טלפון:5776584
פקס:6147508
דואל:safraj@Bbm.org.il 
מחלקה:אגף החינוך
וועדות בהם משתתף:מיגור אלימות