הרב נתן צבי כהן

טלפון נייד:0548450488
פקס:6744408
דואל:Salomon_sarit@bbm.org.il 
וועדות בהם משתתף:הנצחת זכרם של נפגעי טרור