הרב אברהם רובינשטיין

תפקיד:ראש העיר
סיעה:התורתית המרכזית -ג
טלפון נייד:0504160610
טלפון:03-5776548
פקס:5776279
דואל:mayor@bbm.org.il 
מחלקה:לשכת ראש העיר
וועדות בהם משתתף:כספים; ועדת משנה לתכנון ובניה; הנהלה; נכים - ועדת נכים; פס"ח-מל"ח