פס"ח-מל"ח

שם משתתףטלפוןדואל
הרב אברהם רובינשטיין0504160610mayor@bbm.org.il
הרב חנוך זייברט0504133245, 5776551/2zc@Bbm.org.il
הרב יעקב אברהם זכריהו0506839242Yaakov_z@Bbm.org.il
הרב ישראל בן ששון05276704070527670407@Bbm.org.il
הרב ישראל משה פרידמן0504177781, 5776112fridman@bbm.org.il
הרב משה שלום מלאכי0548421640/1mm.bneitora@gmail.com
נוגלבלט חייםuser500@Bbm.org.il
קשש שמעוןshimi@bbm.org.il