ביקורת

שם משתתףטלפוןדואל
הרב ישראל בן ששון05276704070527670407@Bbm.org.il
הרב משה שלום מלאכי0548421640/1mm.bneitora@gmail.com
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן0523403110
הרב שמואל יהודה גוטסמן0548425797gotesmansh@Bbm.org.il