מכרזים

שם משתתףטלפוןדואל
הרב אברהם פרטוש0522209681elkarif_r@bbm.org.il
הרב אליהו גרינבאום052-7152099eligrin@Bbm.org.il
הרב בצלאל נתן, עו"ד0522640950cmktk2@walla.com
הרב יהושע מנדל0527121600mandel@Bbm.org.il
הרב ישראל הפטקה0533167060v6186175@gmail.com
הרב ישראל משה פרידמן0504177781, 5776112fridman@bbm.org.il
הרב מיכאל קקון0504141700, 5776193kakon@Bbm.org.il
הרב מנחם שפירא0504112678, 5776564shapira_m@Bbm.org.il
הרב משה שלום מלאכי0548421640/1mm.bneitora@gmail.com
הרב פרץ אברמוביץ0527145333peretz_a@Bbm.org.il
הרב שמואל יהודה גוטסמן0548425797gotesmansh@Bbm.org.il
הרב שמחה ירחמיאל שטיצברג0504112255t5708@bezeqint.net