רישוי עסקים

שם משתתףטלפוןדואל
הרב בצלאל נתן, עו"ד0522640950cmktk2@walla.com
הרב ישראל הפטקה0533167060v6186175@gmail.com
הרב מאיר סלומון7921866Salmunmax015@gmail.com
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן0523403110
הרב פרץ אברמוביץ0527145333peretz_a@Bbm.org.il