מנגנון

שם משתתףטלפוןדואל
אדלר אהרוןarik_adler@Bbm.org.il
הרב אליהו גרינבאום052-7152099eligrin@Bbm.org.il
הרב ישראל משה פרידמן0504177781, 5776112fridman@bbm.org.il