נגישות

שם משתתףטלפוןדואל
אורלנצ'יק צפורהzipi_or@bbm.org.il 
הרב אליהו דדון0504160606, 5776526daon@bbm.org.il
הרב חנוך זייברט0504133245, 5776551/2zc@Bbm.org.il
הרב מיכאל קקון0504141700, 5776193kakon@Bbm.org.il
מוזס רותmozes_r@bbm.org.il