כספים

שם משתתףטלפוןדואל
הרב אברהם רובינשטיין0504160610mayor@bbm.org.il
הרב בצלאל נתן, עו"ד0522640950cmktk2@walla.com
הרב גדליהו בן שמעון0502578578G0502578578@gmail.com
הרב חנוך זייברט0504133245, 5776551/2zc@Bbm.org.il
הרב יהושע מנדל0527121600mandel@Bbm.org.il
הרב יעקב אברהם זכריהו0506839242Yaakov_z@Bbm.org.il
הרב ישראל בן ששון05276704070527670407@Bbm.org.il
הרב ישראל משה פרידמן0504177781, 5776112fridman@bbm.org.il
הרב מיכאל קקון0504141700, 5776193kakon@Bbm.org.il
הרב מנחם שפירא0504112678, 5776564shapira_m@Bbm.org.il
הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן0523403110
הרב פרץ אברמוביץ0527145333peretz_a@Bbm.org.il
הרב שלמה זכריה קוסטליץ 0504141875kostelith_s@bbm.org.il
הרב שמואל יהודה גוטסמן0548425797gotesmansh@Bbm.org.il
הרב שמחה ירחמיאל שטיצברג0504112255t5708@bezeqint.net
מר יעקב וידר 0546553905kobi611@gmail.com