קידום הילד

שם משתתףטלפוןדואל
ארלט מויאלarlet_m@bbm.org.il
הרב אברהם פרטוש0522209681elkarif_r@bbm.org.il
הרב אליהו דדון0504160606, 5776526daon@bbm.org.il
הרב גדליהו בן שמעון0502578578G0502578578@gmail.com
הרב משה שלום מלאכי0548421640/1mm.bneitora@gmail.com
הרב שלמה זכריה קוסטליץ 0504141875kostelith_s@bbm.org.il
מר יעקב וידר 0546553905kobi611@gmail.com
קשש שמעוןshimi@bbm.org.il