חינוך

שם משתתףטלפוןדואל
הרב חנוך זייברט0504133245, 5776551/2zc@Bbm.org.il
הרב יחזקאל שפירא 0527170651
הרב מאיר סלומון7921866Salmunmax015@gmail.com
הרב שמחה ירחמיאל שטיצברג0504112255t5708@bezeqint.net
קורלנסקי ראובןkor@bbm.org.il
קשש שמעוןshimi@bbm.org.il