הנחות במיסים

שם משתתףטלפוןדואל
הרב גדליהו בן שמעון0502578578G0502578578@gmail.com
הרב משה שלום מלאכי0548421640/1mm.bneitora@gmail.com
הרב פרץ אברמוביץ0527145333peretz_a@Bbm.org.il
הרב שלמה זכריה קוסטליץ 0504141875kostelith_s@bbm.org.il