איתורים והקצאות מייעצת

שם משתתףטלפוןדואל
אדלר אהרוןarik_adler@Bbm.org.il
עו"ד יהודה ליבוביץleboj@bbm.org.il
קשטן ישראלisraelk@Bbm.org.il
רובינשטיין יוסף yosir@bbm.org.il