הנהלה

שם משתתףטלפוןדואל
הרב אברהם פרטוש0522209681elkarif_r@bbm.org.il
הרב אברהם רובינשטיין0504160610mayor@bbm.org.il
הרב אליהו דדון0504160606, 5776526daon@bbm.org.il
הרב בצלאל נתן, עו"ד0522640950cmktk2@walla.com
הרב גדליהו בן שמעון0502578578G0502578578@gmail.com
הרב חיים מאיר לאנגסם0504111898Y-dakiav-bnb-S@kishurim.k12.il
הרב חנוך זייברט0504133245, 5776551/2zc@Bbm.org.il
הרב יהושע מנדל0527121600mandel@Bbm.org.il
הרב יעקב אברהם זכריהו0506839242Yaakov_z@Bbm.org.il
הרב ישראל הפטקה0533167060v6186175@gmail.com
הרב ישראל משה פרידמן0504177781, 5776112fridman@bbm.org.il
הרב מאיר סלומון7921866Salmunmax015@gmail.com
הרב מיכאל קקון0504141700, 5776193kakon@Bbm.org.il
הרב מנחם שפירא0504112678, 5776564shapira_m@Bbm.org.il
הרב פרץ אברמוביץ0527145333peretz_a@Bbm.org.il
הרב שלמה זכריה קוסטליץ 0504141875kostelith_s@bbm.org.il
הרב שלמה שטרן0525809003Orchot12@gmail.com
הרב שמחה ירחמיאל שטיצברג0504112255t5708@bezeqint.net