הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

ראשי העיר בעבר ובהווה

 • הרב יצחק גרשטנקורן ז"ל
מייסד בני ברק וראש העירייה הראשון
ה'תרפ"ה (1924) - ה'תרצ"ד (1934)
ה'תרצ"ט (1939) - ה'תשי"ד (1954)
 • ר' משה בגנו ז"ל
ראש העירייה בשנת ה'תשי"ד (1954)
 • הרב ראובן אהרונוביץ ז"ל
ראש העירייה בשנים ה'תשט"ו (1955) - ה'תשכ"ז (1966)
 • הרב שמעון סירוקה ז"ל
ראש העירייה בשנים ה'תשכ"ז (1967) - ה'תשכ"ח (1968)
 • הרב שמואל וינברג ז"ל
ראש העירייה בשנים ה'תשכ"ח (1968) - ה'תש"ל (1969)
ה'תש"מ (1979) - ה'תדש"מ (1983)
 • הרב יצחק מאיר
ראש העירייה בשנים ה'תשל"ד (1974) - ה'תשל"ו (1976)
 • ר' ישראל גוטליב ז"ל
ראש העירייה בשנים ה'תש"ל (1970) - ה'תשל"ד (1974)
ה'תשל"ו (1976) - ה'תשל"ח (1978)
 • הרב משה איירשטיין
ראש העירייה בשנים ה'תשד"מ (1983) - ה'תשנ"א (1991)
ה'תשנ"ג (1993) - ה'תשנ"ה (1995)
 • הרב ירחמיאל בויאר
ראש העירייה בשנים ה'תשנ"א (1991) - ה'תשנ"ג (1993)
 • הרב מרדכי קרליץ
ראש העירייה בשנים ה'תשנ"ח (1998) - ה'תשס"ד (2003)
 • הרב יששכר פרנקנטהל
ראש העירייה בשנים ה'תשס"ד (2003) - ה'תשס"ט (2008)
 • הרב יצחק גרשטנקורן ז"ל
מייסד בני ברק וראש העירייה הראשון
ה'תרפ"ה (1924) - ה'תרצ"ד (1934)
ה'תרצ"ט (1939) - ה'תשי"ד (1954)
 • ר' משה בגנו ז"ל
ראש העירייה בשנת ה'תשי"ד (1954)
 • הרב ראובן אהרונוביץ ז"ל
ראש העירייה בשנים ה'תשט"ו (1955) - ה'תשכ"ז (1966)
 • הרב שמעון סירוקה ז"ל
ראש העירייה בשנים ה'תשכ"ז (1967) - ה'תשכ"ח (1968)
 • הרב שמואל וינברג ז"ל
ראש העירייה בשנים ה'תשכ"ח (1968) - ה'תש"ל (1969)
ה'תש"מ (1979) - ה'תדש"מ (1983)
 • הרב יצחק מאיר
ראש העירייה בשנים ה'תשל"ד (1974) - ה'תשל"ו (1976)
 • ר' ישראל גוטליב ז"ל
ראש העירייה בשנים ה'תש"ל (1970) - ה'תשל"ד (1974)
ה'תשל"ו (1976) - ה'תשל"ח (1978)
 • הרב משה איירשטיין
ראש העירייה בשנים ה'תשד"מ (1983) - ה'תשנ"א (1991)
ה'תשנ"ג (1993) - ה'תשנ"ה (1995)
 • הרב ירחמיאל בויאר
ראש העירייה בשנים ה'תשנ"א (1991) - ה'תשנ"ג (1993)
 • הרב מרדכי קרליץ
ראש העירייה בשנים ה'תשנ"ח (1998) - ה'תשס"ד (2003)
 • הרב יששכר פרנקנטהל
ראש העירייה בשנים ה'תשס"ד (2003) - ה'תשס"ט (2008)
ראשי העיר בעבר ובהווה