הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור תפריט

שקיפות ומידע עירוני

חוק חופש מידע

חברי  וישיבות מועצה

תקציב ודוחות כספיים

נהלים

תוכניות עבודה

  • תוכנית שנתית - תעסוקת עובדים עם מוגבלות לשנת 2017

יעדים מרכזיים לשנת 2018
על פי יחידות:

תאגידים עירוניים ודוחות שנתיים

  • החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ (האתר בבניה)

שקיפות מידע סביבתי

קרינה ורעש

 איכות המים

שקיפות ומידע עירוני