הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא לקבלת שירותי כמאי

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן


אפשרות להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

כללי:

  1. עיריית בני ברק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה יועצים להיכלל במאגר היועצים של העירייה למתן שירותים של כמאי. (להלן: "העבודות" או "השירותים"), כמפורט במסמכי קול קורא זה.

  2. תנאים מקדימים להשתתפות וניסיון:
2.1.           הכמאי הינו מהנדס ו/או הנדסאי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 במדור להנדסה אזרחית. 

2.2.       הכמאי בעל  ניסיון מקצועי במשך 3 שנים – לפחות וביצע עבור גופים ציבוריים לפחות 30 חישובי  כמויות ואומדנים בתחומים השונים.

2.3.      לכמאי ניסיון מוכח בליווי 10 פרויקטים בלפחות 3 רשויות מקומיות .

2.4.      הכמאי מצהיר כי הינו בעל ידע , ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את המדידה ברמה נאותה.

  1. הסמכות:

3.1.     בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

מפרט טכני - שירותי כמאי
תחומי האחריות  הביצועים והמשימות העיקריות:

1.    חישוב כמויות שיסייע בקביעת אומדן לפרויקט.
2.   הכנת כתבי כמויות ואומדנים לפרויקט וכן כתבי כמויות המחולקים למלאכות  על מנת לקבל הצעות מחיר מקבלני משנה ולהשוואות בניהם .
3.     מדידת כמויות באופן ממוחשב ומדיוק ככל האפשר ושמירה על התקציב.
4.     הכנת מפרטים טכניים עפ"י תכניות היועצים המהנדסים והמתכננים בפרויקט.
5.     ליווי בהתחשבנות מול הקבלן וקבלני המשנה בשלב הפרויקט , אישור תשלומים לפי ביצוע שלב שלב וסעיף סעיף.
6.    סיוע בתכנון הזמנות וחומרים והכנת הסכמים מול ספקי חומרים.
7.    סיוע בבדיקת חשבונות וקיזוז עבודות שלא בוצעו .
8.    סיוע בקביעת מחיר לעבודות נוספות בהתאם להצעת הקבלן.
9.    אישור חשבונות לרבות חשבונות סופיים ותוכניות ASMADE.
10.   מתן חוות דעת להליך משפטי ו/ או לכל ערכאה תכנונית או שיפוטית ו/ או כל צורך אחר.
11.   הופעה בכל ערכאה שיפוטית ותכנונית בכל נושא הנוגע לתחום עבודתו.

מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות
טופס ניגוד עניינים


שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.


נבנה ע'י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2017
הצהרת נגישות
קול קורא לקבלת שירותי כמאי