הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קול קורא לקבלת שירותי יעוץ ופיתוח אירגוני


אפשרות להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

כללי:

 1. עיריית בני ברק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה יועצים להיכלל במאגר היועצים של העירייה למתן שירותי יעוץ ופיתוח ארגוני  . (להלן: "העבודות" או "השירותים"), כמפורט במסמכי קול קורא זה.
 2. תנאים מקדימים להשתתפות:
  2.1   המציע בעל תואר ראשון לפחות במדעי ההתנהגות או במדעי החברה,  או לחלופין  למציע תואר ראשון אחר ותעודת הכשרה בלפחות אחד מהתחומים המשיקים לעולמות הייעוץ הארגוני, הנחיית קבוצות, פיתוח ההדרכה והאימון, חדשנות, עיצוב הדרכה, עיצוב שירות.
  2.2   תואר אקדמי במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

  2.3   היועץ בעל ידע בעברית ואנגלית ברמה גבוהה

  2.4   היועץ מצהיר כי הינו בעל ידע , ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את השירותים ברמה נאותה.

  (ייבדק על ידי תצהיר חתום של המציע מאומת על ידי עורך דין בנוסח המצ"ב להזמנה זו כנספח ב)

   
 3. תחומי אחריות דרישות סף וניסיון  :
  3.1   המציע הינו בעל וניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בלפחות אחד מהתחומים הבאים: פיתוח הדרכה וביצועה, פיתוח ארגוני, אימון מנהלים , עיצוב הדרכה, עיצוב שירות ועוד.

  3.2   המציע הינו בעל ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות מקומיות או גופים ציבוריים.

  3.3   לצורך הוכחת הניסיון יצרף המלצות   יועץ ופיתוח ארגוני

  תחומי האחריות הביצועים והמשימות העיקריות:

          

  א.        אימון/ליווי ייעוצי/ מנטורינג למנהלים (אישי וקבוצתי)
  ב.         ליווי פרויקטים של פיתוח ושינוי ארגוני כגון: הקמת מינהלים ויחידות ארגוניות חדשות, פיתוח ושיפור תהליכי עבודה, גיבוש אסטרטגיה, מדדי הצלחה, פיתוח מודלים של מצוינות, שיפור עבודת צוות, פיתוח צוות הנהלה, עידוד ערכים של חדשנות ויצירתיות, הגברת שיתוף הפעולה בין יחידות בעירייה ומחוצה לה, הטמעת אסטרטגיה ארגונית ועוד.

  ג.         תכניות לפיתוח מנהלים, תכניות לפיתוח מנהיגות ויצירת והפעלת פורומים, כנסים וימי עיון.

  ד.         פיתוח הדרכה כולל הדרכות מקוונות.

  ה.        פיתוח תשתיות ידע וערכות הדרכה ("מדריך לעובד").

  ו.         פיתוח וליווי מודלים של מצוינות ביחידות העירייה השונות

  ז.         ליווי תהליכי ניהול חדשנות בעירייה

  ח.        ליווי ייעוצי לטיפול במשברים ארגוניים

  ט.        פיתוח תורות וכלים לטובת כלל המערכת המוניציפלית

  י.         השתתפות בוועדת היגוי בעירייה .

  יא.       קיום פגישות שוטפות עם העירייה .
מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות

טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.

קול קורא לקבלת שירותי יעוץ ופיתוח אירגוני