הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

לקבלת שירותי יעוץ אדריכלות לאגף ההנדסה

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן

דרישות התפקיד ותנאי סף לקבלת שירותי יעוץ אדריכלות לאגף הנדסה, לחץ כאן

מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות

טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.לקבלת שירותי יעוץ אדריכלות לאגף ההנדסה