הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

יועצים מאושרים

אדריכלות
אדריכל נוף
אדריכל פנים
בודק שכר מוסמך
בטיחות מוסדות חינוך
ביצוע הזנת והתאמת חשבונות חשמל
יועץ להכנת מכרז למערכת אכיפת חניה מתקדמת 
יועץ בתחומי כלכלה ותפעול
יועץ להנגשת שירות
יעוץ בעיצוב ותכנון תאורה ברחבי העיר
יעוץ להתייעלות אנגרטית
יעוץ להכנת מכרזים והתקשרויות
יועץ ומתכנן רמזורים
יועץ פיתוח ארגוני
יועץ ומתכנן תנועה ותחבורה
יועץ בטיחות אש
ייעוץ בתחום יחסי ציבור למכרז למנהלת BBC 
כמאי
מודד מוסמך
שירותי תכנון ויעוץ קונסטרוקציה
שירותי תכנון ויעוץ מיזוג אויר
שירותי יעוץ בתחום מערכות שכר, דיווח ומשאבי  אנוש
יועץ להכנסת מסמך עמדה בנושא תמונת מצב של הרשויות החרדיות
שירותי יועץ ומתכנן סביבתי
יועץ להכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים
שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים
שירותי יועץ למבקרת העירייה
שירותי יועץ לאפיון הקמה והטמעה של תוכנות לניהול תהליכי עבודה באגף הכנסות​
יעוץ משפטי בנושא אכיפה סביבתית כללית
מתכנן ויעוץ הנגשת מתו"ס
​הכנת מכרז למערכות הפקה וניהול דוחות פיקוח וחניה באמצעות מסופונים
יעוץ משפטי לתכנון ובניה
יועץ ומתכנן מתקני חשמל ומתח נמוך
שירותי תכנון מערכות חשמל
שירותי מהנדס ביסוס מבנים וקרקע
שירותי עו"ד בנושא כוח אדם
שירותי שמאי מקרקעין
יעוץ, ליווי, בקרה וניתוח חיוב הוצאות חשמל
ליווי, בקרה וניתוח חיובי הוצאות מים
יועץ בתחום יחסי ציבור לפיתוח כלכלי

יועצים מאושרים