הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

יועצים מאושרים

אדריכלות
אדריכל נוף
אדריכל פנים
בודק שכר מוסמך
בטיחות מוסדות חינוך

בטיחות משפחתונים
ביצוע הזנת והתאמת חשבונות חשמל

הכנת מכרז למערכות הפקה וניהול דוחות פיקוח וחניה באמצעות מסופונים
יועץ להכנת מכרז למערכת אכיפת חניה מתקדמת 
יועץ בתחומי כלכלה ותפעול
יועץ להנגשת שירות
יעוץ בעיצוב ותכנון תאורה ברחבי העיר
יעוץ להתייעלות אנגרטית
יעוץ להכנת מכרזים והתקשרויות
יועץ ומתכנן רמזורים
יועץ פיתוח ארגוני
יועץ ומתכנן תנועה ותחבורה
יועץ בטיחות אש
ייעוץ בתחום יחסי ציבור למכרז למנהלת BBC 
יועץ בתחום יחסי ציבור לפיתוח כלכלי
יעוץ בתחום מערכות שכר, דיווח ומשאבי  אנוש
יועץ להכנסת מסמך עמדה בנושא תמונת מצב של הרשויות החרדיות
יועץ ומתכנן סביבתי
יועץ להכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים
יועץ למבקרת העירייה
יעוץ משפטי בנושא אכיפה סביבתית כללית
יעוץ משפטי לתכנון ובניה
יועץ ומתכנן מתקני חשמל ומתח נמוך
יעוץ, ליווי, בקרה וניתוח חיוב הוצאות חשמל
​יועץ לאפיון הקמה והטמעה של תוכנות לניהול תהליכי עבודה 
כמאי
ליווי, בקרה וניתוח חיובי הוצאות מים
מודד מוסמך
מהנדס ביסוס מבנים וקרקע
מתכנן ויעוץ הנגשת מתו"ס
ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים
עו"ד בנושא כוח אדם
​עיצוב פנים
שמאי מקרקעין
​שמאות נזיקין
תכנון ויעוץ קונסטרוקציה
תכנון ויעוץ מיזוג אויר
תכנון מערכות חשמל
יועצים מאושרים