הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

יועצים מאושרים לשירותי יועץ למבקרת העירייה

 1. אופיר בוכניק ושות'

 2. אודיט בקרה וביקורת בע"מ

 3. אינטגרטי יעוץ וניהול סיכונים בע"מ

 4. קוחלני אלון

 5. אלישע סער יעוץ ובקרהבע"מ

 6. דגן ביקורת ובקרה בע"מ

 7. טוביה בר אילן – יעוץ וביקורת

 8. ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

 9. יהושע ושות' רואי חשבון

 10. רוזנבלום-הולצמן רו"ח

 11. שרה גרינברג רואה חשבון

 12. רון פישמן ושות' ביקורת פנים

יועצים מאושרים לשירותי יועץ למבקרת העירייה