הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

קול קורא לקבלת שירותי מהנדס ביסוס מבנים וקרקע

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן


אפשרות להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

כללי:

  1. עיריית בני ברק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה ספקים לקבל הצעות מחיר למתן שירותי ביסוס מבנים וקרקע. (להלן: "העבודות" או "השירותים"), כמפורט במסמכי קול קורא זה.
  2. תנאים מקדימים להשתתפות:

2.1   בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית במדור מבנים  במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

2.2   בעל תואר מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית בהתמחות גיאוטכניקה (קרקע וביסוס)

2.3   רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 במדור קרקע וביסוס מבנים . 

2.4   היועץ מצהיר כי הינו בעל ידע , ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את השירותים ברמה נאותה. (ייבדק על ידי תצהיר חתום של המציע מאומת על ידי עורך דין)

   3. ניסיון :

3.1  ניסיון מוכח של לפחות 10 שנים כמהנדס בתחום ביסוס מבנים , תימוך מבנים וחיזוק יסודות  בפרויקטים של לפחות 5,000 מ"ר במבנה אחד .

3.2  על המציע לצרף רשימת 5 אתרים לפחות ושמות המפקחים או בעלי האתרים , בהם ביצע בכל אתר עבודות של ביסוס מבנים וקרקע המצוינים בסעיף 3.1.

בברכה,

עיריית בני ברק

מהנדס לשירותי ביסוס מבנים וקרקע

תחומי האחריות ופירוט והמשימות העיקריות:

  1. היעץ מתחייב לביצוע 2 קידוחי ניסיון לפחות לעומק 15-25 מ' בבניינים בני 3-5 קומות , בבניינים רבי קומות(מעל 10 קומות) ביצוע קידוחי ניסיון לעומק של 40-45 מ' .
  2. הכנת דו"ח פרלימינארי הכולל התייחסות ונתונים ראשוניים לבחינת חלופת התכנון וכדאיות החדירה למי תהום.
  3. לאחר קביעת היקף הפרויקט ומפלס המרתפים, ביצוע קידוחי ניסיון נוספים והכנת  דו"ח תכנון סופי. תוך התייחסות לחדירה או אי חדירה למי תהום.
  4. היועץ מתחייב להעביר, לפי דרישת העיריה, דו"ח בכתב, על פעולותיו וכל יתר הנושאים הנובעים ו/או הקשורים במישרין או בעקיפין לעבודתו.
  5. היועץ מתחייב להשתתף בכל הדיונים הקשורים לביצוע הייעוץ, בתאום מראש עמו.
  6. היועץ מתחייב כי העבודות יבוצעו עפ"י רשימת העבודות המופיעות בספר הצהוב של משרד הביטחון , ובהתאם לתקנים הרלוונטיים כמו תקן ישראלי לביסוס.
  7. היועץ מתחייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע היסודות בפרויקט ועד לסיומם, יהיה אחראי שהעבודה תבוצע עפ"י התקנים במידת הצורך ייעץ בכל בעיה ואף יכריע .
  8.  היועץ מתחייב כי ככל שיידרש יכין עבור העירייה חומר מקצועי לבית המשפט במידת הצורך.

 

מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות

טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.

 

קול קורא לקבלת שירותי מהנדס ביסוס מבנים וקרקע