הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא לקבלת שירותי כמאי

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן

לטופס הגשת מועמדות בדוא"ל, לחץ כאן
אפשרות נוספת להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

כללי:

  1. עיריית בני ברק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה יועצים להיכלל במאגר היועצים של העירייה למתן שירותים של כמאי. (להלן: "העבודות" או "השירותים"), כמפורט במסמכי קול קורא זה.

  2. תנאים מקדימים להשתתפות וניסיון:
2.1.           הכמאי הינו מהנדס ו/או הנדסאי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 במדור להנדסה אזרחית. 

2.2.       הכמאי בעל  ניסיון מקצועי במשך 3 שנים – לפחות וביצע עבור גופים ציבוריים לפחות 30 חישובי  כמויות ואומדנים בתחומים השונים.

2.3.      לכמאי ניסיון מוכח בליווי 10 פרויקטים בלפחות 3 רשויות מקומיות .

2.4.      הכמאי מצהיר כי הינו בעל ידע , ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את המדידה ברמה נאותה.

  1. הסמכות:

3.1.     בעל תואר אקדמי בהנדסה אזרחית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

מפרט טכני - שירותי כמאי
תחומי האחריות  הביצועים והמשימות העיקריות:

1.    חישוב כמויות שיסייע בקביעת אומדן לפרויקט.
2.   הכנת כתבי כמויות ואומדנים לפרויקט וכן כתבי כמויות המחולקים למלאכות  על מנת לקבל הצעות מחיר מקבלני משנה ולהשוואות בניהם .
3.     מדידת כמויות באופן ממוחשב ומדיוק ככל האפשר ושמירה על התקציב.
4.     הכנת מפרטים טכניים עפ"י תכניות היועצים המהנדסים והמתכננים בפרויקט.
5.     ליווי בהתחשבנות מול הקבלן וקבלני המשנה בשלב הפרויקט , אישור תשלומים לפי ביצוע שלב שלב וסעיף סעיף.
6.    סיוע בתכנון הזמנות וחומרים והכנת הסכמים מול ספקי חומרים.
7.    סיוע בבדיקת חשבונות וקיזוז עבודות שלא בוצעו .
8.    סיוע בקביעת מחיר לעבודות נוספות בהתאם להצעת הקבלן.
9.    אישור חשבונות לרבות חשבונות סופיים ותוכניות ASMADE.
10.   מתן חוות דעת להליך משפטי ו/ או לכל ערכאה תכנונית או שיפוטית ו/ או כל צורך אחר.
11.   הופעה בכל ערכאה שיפוטית ותכנונית בכל נושא הנוגע לתחום עבודתו.

מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות
טופס ניגוד עניינים


שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.


נבנה ע'י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2017
הצהרת נגישות
קול קורא לקבלת שירותי כמאי