הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קול קורא לקבלת שירותי מודד מוסמך

נוהל הצטרפות למאגר יועצים, לחץ כאן


אפשרות נוספת להגשה בטופס מקוון עפ"י הנחיות בהמשך

כללי:

  1. עיריית בני ברק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה יועצים להיכלל במאגר היועצים של העירייה למתן שירותים של מודד מוסמך. (להלן: "העבודות" או "השירותים"), כמפורט במסמכי קול קורא זה.
  1. תנאים מקדימים להשתתפות וניסיון:
2.1.           המודד הינו אדריכל/ מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 במדור להנדסה אזרחית או לאדריכלות. 

2.2.           המודד בעל  ניסיון מקצועי כמודד מוסמך במשך 3 שנים – לפחות וביצע עבור גופים ציבוריים לפחות 50 מדידות בתחומים השונים.

2.3.           המודד מצהיר כי הינו בעל ידע , ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את המדידה ברמה נאותה.
                (ייבדק על ידי תצהיר חתום של המציע מאומת על ידי עורך דין בנוסח המצ"ב להזמנה זו כנספח ב)

  1. הסמכות:
3.1.        בעל תואר אקדמי בהנדסה שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

3.2       בעל תעודת מודד מוסמך מטעם ביה"ס הגבוה למדידות.

3.3       המשתתף עמד בהצלחה בהשתלמויות לרבות לימוד שימוש בכל המכשירים האופטיים, שרטוט ותוכנות גרפיות.

תחומי האחריות  הביצועים והמשימות העיקריות:

1. עריכת מדידות שטח 

א. עריכת מדידות שטח בהתאם לייעוד ולמטרה אשר לשמה מתבצעת העבודה.
ב. עריכת מדידות טופוגרפיות .
ג. חלוקה אנליטית של מגרשים.
ד. מדידות לצורכי היתרי בנייה .
ה. מדידת חזיתות בתים .
ו. מדידת חתכים.
ז. מדידת כבישים לצורכי תכנון.

2. הכנת מפות לתכנון פיסי של השטח
 
א. הכנת מפות המשמשת יסוד לתכנון פיסי של השטח .
ב. מדידות לצרכי תכנון הנדסי .

3.  עריכת תוכניות רקע
א. עריכת תכניות רקע לתכנון מבנים, סלילת דרכים, התקנת רשתות מים וביוב, קווי חשמל , טלפוניה ותקשורת .
ב. עריכת תכניות רקע לתכנון נטיעות והקמת חורשות ופארקים.
ג. עריכת מדידות פנים של בנינים קיימים לתכנון מחדש.
ד. עריכת תכניות לצורך קבלת טופס 4

4. סימון שטחים וקביעת גבולות לצורכי רישום:                    

א. סימון שטח לפני ביצוע עבודות סלילת דרכים, בניית מבנים , נטיעת עצים בהתאם לתכנון ולצורך.
ב. קביעת גבולות נכס לצורכי רישום.

 5.  עריכת מדידות והכנת תוכניות AS MADE כולל חישובי כמויות למינהן.

 6.  עריכת מדידות לערעורי ארנונה.
א. לפי סעיף 287 לפקודת העיריות כניסה לבית/ דירה ובדיקת שטחי הארנונה .

 7.  עריכת מדידות פרצלציה:

א. הכנת תכניות לצורכי רישום (תצ"ר)
ב. התאמת התכנית לתוכנית בניין עיר
ג. אישור התוכנית ע"י רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) אם מדובר באדמת מינהל
ד. הגשת התוכנית לוועדה לתכנון ובנייה
ה. הכנת מסמכי רישום נדרשים – תיק חישובים.
ו. אישור התוכנית אצל המרכז למיפוי ישראל.

8. מתן חוות דעת להליך משפטי


9. עריכת חוות דעת מודד לבית משפט ו/או לכל ערכאה תכנונית ו/או שיפוטית ו/או לכל צורך אחר.


10. הופעה בכל ערכאה שיפוטית ותכנונית בכל נושא הנוגע לתחום עבודתו.


מסמכים להורדה ומילוי מראש:
תצהיר לפי חוק העסקאות

טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 * נא למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית אדומה בטופס הפניה.

נבנה ע'י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2017
הצהרת נגישות
קול קורא לקבלת שירותי מודד מוסמך