הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מודד מוסמך

קול קורא לקבלת שירותי מודד מוסמך
1. כללי:
עיריית בני ברק מזמינה בזה יועצים להיכלל במאגר היועצים של העירייה למתן שירותים של מודד מוסמך, אנא קרא בעיון את הפרטים המקדימים כדי שתוכל ליעל את מילוי טופס הפניה שלך לקול קורא זה ותהיה מוכן עם כל המסמכים הנלווים שהנך נדרש לצרף לטופס הבקשה.

2. תנאים מקדימים להשתתפות וניסיון:

2.1 המודד הינו אדריכל/ מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 במדור להנדסה אזרחית או לאדריכלות. 

2.2 המודד בעל  ניסיון מקצועי כמודד מוסמך במשך 3 שנים – לפחות וביצע עבור גופים ציבוריים לפחות 50 מדידות בתחומים השונים.

2.3 המודד מצהיר כי הינו בעל ידע , ניסיון ומיומנות המאפשרים לו לבצע את המדידה ברמה נאותה.

3. הסמכות:

3.1 בעל תואר אקדמי בהנדסה שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

3.2 בעל תעודת מודד מוסמך מטעם ביה"ס הגבוה למדידות.

3.3 המשתתף עמד בהצלחה בהשתלמויות לרבות לימוד שימוש בכל המכשירים האופטיים, שרטוט ותוכנות גרפיות.

4. פרטים ומסמכים:

הטופס הנ"ל מכיל שדות למילוי הנדרשים כדי להציע את שירותיך בתחום, הנך נדרש גם לצרף מסמכים שונים לבקשה זו במקומות המיועדים לכך.

מסמכים להורדה ומילוי מראש:

תצהיר לפי חוק העסקאות

נוסח לאישור ועדת התקשרויות

טופס ניגוד עניינים

שים לב למסמכים נוספים הנדרשים בהגשה!

 

נבנה ע'י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © 2017
הצהרת נגישות
מודד מוסמך