הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

נהלי האגף

​נוהלי העבודה של האגף מוצגים לעיון הציבור לשקיפות של מדיניות העירייה ותהליכי הניהול והתפעול.
הנהלים מושתתים על עקרונות המִנהל התקין: החוקים והתקנות, פסקי הדין והחלטות מוסדות העירייה.
דרך הנהלים תוכלו להכיר את שיטות העבודה להבטחת נורמות פעולה נאותות, תיאום, יעילות וחיסכון בתחומי האחריות של העירייה.
נהלים נוספים יועלו לאתר בהדרגה להצגת מערך נהלים מעודכן לשימושכם.
נהלי האגף