הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

​נוהל הצבת ופינוי מכולות בניה

 1. ​אין להציב מכולות חומרי בנין ,באדום לבן, או 12 מטר ממעבר חציה , או בגינות או בשבילים ציבוריים, או במדרכות וכל מקום המסכן חיי אדם.
 2. ניתן להציב מכולות בניה בכחול לבן,בתוך חצרות,במדרכות רחבות,במפרצי חניה ושטחים פתוחים, ע"פ אישור מפיקוח הבניה.
 3. יש לדאוג תמיד לניקיון סביב המכולה, מפסולת בניה, מחומרים, מכלי עבודה ומכל חפץ אחר.
 4. על המכולה להיות מכוסה בסוף יום העבודה, במידה וחומרי הבניה נזרקים דרך שרוול יש לכסות כל הזמן את המכולה.
 5. אין להציב מכולה בשום פנים ואופן, אשר בהנחתה גורמת להפרעה בתנועה או הפרעה להולכי רגל.
 6. בימי ו' וערבי חג על המכולות להיות מפונות מהעיר בין ריקות בין מלאות עד השעה 09:00 בבוקר. הצבתם מחדש תותר לאחר צאת השבת או החג.
 7. בסיום העבודה או לאחר מילוי המכולה, המוקדם מבניהם תפונה פסולת הבניה לאתר פסולת מורשה – פינוי המכולה יהיה בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה.
 8. חל איסור מוחלט לפנות את פסולת הבניין לאתרים שאינם מורשים ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
 9. העובר על הנחיות אלו יטופל בחומרה בכל האמצעים הקבועים בחוק. כל הנזקים שיגרמו לאדם ולרכוש או אירוע אחר בגין הצבת המכולה האחריות תוטל על בעל המכולה , המשפץ והקבלן.
 10. מכולה אשר בהצבתה הזיקה לרכוש הציבורי בכל צורה תחייב את הקבלן, התושב ובעל המכולה לתקן נזקים אלו.
 11. על גבי המכולה ירשמו במקום בולט פרטי המציב את המכולה, שמו ומס' טלפון ע"מ שנאתרו בכל שעות היממה.
 12. על גבי מיכל האצירה יודבקו פסים מחזירי אור.
 13. במכולה תאגר פסולת בניה בלבד.
 14. במיכל האצירה תאגר פסולת בנפח המותר (עד לגובה מיפלס העליון במכולה).
 15. בעת שפיכת פסולת הבניה למכולה ינקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים ע"פ כל דין למנוע פגיעה בכל אדם.​
​נוהל הצבת ופינוי מכולות בניה