הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישום תלמידות לבתי ספר העל יסודים מוכר שאינו רשמי (סמינרים)

רישום תלמידות

לבתי הספר העל-יסודיים מוכר שאינו רשמי (סמינרים)
לשנת הלימודים ה'תשע"ט

הורים נכבדים !

בהתאם לחוק חינוך חובה, חייבת כל תלמידה שתסיים השנה את לימודיה בביה"ס היסודי להמשיך את לימודיה בבית ספר על יסודי (סמינר) בכיתה ט'.

לידיעתכם,
הרישום מתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון מתקיים תהליך פניה של התלמידה לסמינר אליו היא מבקשת להתקבל. אחרי כן יתבצע תהליך של מבחן וראיון באותו סמינר. בשלב השני, לאחר שהתלמידה תקבל תשובה חיובית בכתב מהסמינר אליו פנתה עליה לבצע את גמר הרישום באגף החינוך בעירייה אצל מזכירת מנהל האגף.

החל מיום רביעי, א' בשבט תשע"ח מתקיים תהליך הפניה לבתי הספר העל יסודיים (סמינרים) לקראת שנה"ל ה'תשע"ט. התהליך ימשך עד לסוף אותו שבוע. טפסי הפניה ניתן לקבל במזכירות ביה"ס היסודי בו לומדת בתכם, או במזכירות הסמינר אליו אתם רוצים להירשם, או באגף החינוך בעיריה. יש להגיש את הטפסים, בצרוף צילום ספח תעודת הזיהוי בו רשומה בתכם, למזכירות בית הספר העל יסודי )סמינר( בו חפצים אתם שבתכם תלמד בשנה"ל הבאה. מומלץ למלא טופס פניה ליותר מבית ספר אחד.

בתי הספר העל יסודיים אליהם פניתם עם הטפסים הנ"ל יודיעו לכם על המשך התהליך עד לקבלת מכתב החלטה בבקשתכם. עם קבלת מכתב תשובה מבית הספר המאשר או לא מאשר את קבלת בתכם, עליכם להגיע אתו  לאגף החינוך על מנת להסדיר את הרישום באופן סופי לא יאוחר מיום ו' בניסן תשע"ח. תלמידה שתקבל מכתב תשובה שלילי זכותה לערער בתוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה בפני הנהלת הסמינר. לאחר מכן תשובץ התלמידה ע"י העיריה. גם על שיבוץ זה זכותה לערער  באגף החינוך בעיריה בתוך 7 ימים,  ולא יאוחר מיום ט"ז בסיון תשע"ח (30/05/18). גם על החלטת ועדת הערר העירונית ניתן לערער בפני ועדת ערר של משרד החינוך באגף המוכר שאינו רשמי עד ליום ל' סיון תשע"ח ( 13/06/18).  כמו כן זכותם של ההורים לעיין בתקנון הנמצא בסמינר .

הננו מאחלים לכם ולבתכם הצלחה בכל אשר תפנו.

לתשומת לבכם, חובת הרישום חלה על ההורים בלבד.

רשימת הסמינרים בעיר אליהם ניתן לפנות ולהירשם:

1. תיכון אור החיים, עיוני ומקצועי, רח' עזרא 51, טל: 6714444.

2. תיכון בית יעקב נתיבות הדסה - רח' אמרי ברוך 30, טל: 6775511  

3. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' אהרונוביץ 33,(בהנהלת הגב' אלקיים), טל: 6181158

4. תיכון בית מלכה (בעלז), רח' הרב פוברסקי 38, טל: 6782076.

5. תיכון וסימינר בית יעקב חסידי גור, רח' חזון איש 50, טל:6190140 .

6. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' הרב הירש 27, טל: 6183211. קיימת גם מגמת חינוך מיוחד.

7. תיכון וסמינר למורות וגננות בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' אהרונוביץ 31, (בהנהלת הרבנית בורנשטיין), טל:5774800 .

8. תיכון וסמינר בית יעקב ע"ש הרב י.א. וולף זצ"ל, רח' הרב כהנמן 131, (בהנהלת הרב ח. כהנא), טל:6714500. קיימת גם מגמת חינוך מיוחד.

9. תיכון וסמינר למורות וגננות ויזניץ, רח' חזון איש 99, טל: 6778791  .

10. תיכון וסמינר בית יעקב החדש (בהנהלת הגב' ז. נגר), רח' הרב כהנמן 111, בנין גרנד הול, טל: 7748050.

11. תיכון וסמינר בית יעקב עטרת רחל, רח' אהרונוביץ 31, טל:5700706 .

12. תיכון וסמינר תהילה, רח' צפת 15 , טל:5707836 .

13. תיכון וסמינר כלל חסידי למורות וגננות, רח' הרב קלישר 22  ( פ. זבולון המר 2), טל:  5786278.

14. תיכון וסמינר בית יעקב גברא רח' הרב כהנמן 100 (בית חדד), טל. 5794002, (קיימת גם מגמת חינוך מיוחד).

 15. תיכון 'אוהל רחל', רח' מתתיהו  8, טל: 7787787

 

​הרב חנוך זייברט
ראש העיר
הרב אליהו דדון
סגן ראש העיר
וראש אגף החינוך​

 

רישום תלמידות לבתי ספר העל יסודים מוכר שאינו רשמי (סמינרים)