הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

רישום לכיתה א בבתי ספר מ"מ, ממ"ד ומוכר שאינו רשמי

רישום לכיתה א
לשנת הלימודים ה'תשע"ט
בבתי ספר מ"מ, ממ"ד ומוכר שאינו רשמי העירוניים בעיר
 
הורים נכבדים שלום רב,

הננו מתכבדים בזה להודיעכם על נהלי הרישום לכיתות א' לשנה"ל ה'תשע"ט:

1. הרישום חל על כל הילדים שנולדו בין יום ו' בטבת תשע"ב (1/1/12), לבין יום י"ח בטבת תשע"ג (31/12/12).
   מועד הרישום החל מיום רביעי, א' בשבט ה'תשע"ח (17/1/18), ועד ליום חמישי, ל' בשבט ה'תשע"ח (15/2/18).

2. מקום הרישום משתנה השנה בין סוגי בתי הספר.

בבתי הספר בית יעקב של החינוך העצמאי, המופיעה ברשימה המצ"ב, הרישום ייערך דרך מוקד טלפוני שמספרו 0747601900 , במשך כל תקופת הרישום, 24 שעות ביממה.

בית יעקב אוהלי אליעזר, רח' המכבים 76.

בית יעקב זכרון מאיר, רח' האדמו"ר מגור29 .

בית יעקב ע"ש הרב כהנמן, רח' קהילות יעקב 65 .

בית יעקב מסורת ישראל, רח' נויפלד 10  .

בית יעקב מרכז, רח' רמב"ם 22.

בית יעקב נווה מאיר, רח' אהרונוביץ 31 .

בית יעקב נווה אחיעזר, רח' אורליאן 1.

בית יעקב רמת אהרון, רח' סורוצקין 9.

בית יעקב רמת אלחנן, רח' אשל אברהם 17 .

בית יעקב שכון ג', רח' דקר 12 .

בית יעקב שערי אהרון, רח' הרב אברמסקי 26  .

בית יעקב תפארת תמר, רח' מימון 31.

3. בשאר בתי הספר יתבצע הרישום, כבכל שנה, במזכירות בית הספר.

בתקופה הרשומה לעיל, הזמנים כדלהלן:

בימים ראשון עד חמישי בשעות 12:00 – 9:00  לפנה"צ.

בימי שלישי גם בשעות 18:00 – 16:00  אחה"צ.

בימי שישי בשעות 11:00 – 9:00 לפנה"צ.

יש להגיע לרישום עם תעודת זיהוי של שני ההורים ובה כתובת מגורים מעודכנת. בא כוחה של המשפחה, שאינו הורה, המבקש לרשום, עליו להצטייד בייפוי כח מטעם ההורים. אפוטרופוס של ילד יציג אישור בית משפט.  

4. הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה עליהם להירשם לכיתה א' כנ"ל, ובמקביל להגיש בקשה לשירות הפסיכולוגי להישארות שנה נוספת, בצירוף המלצה של הגננת.

5. לנרשמים דרך המוקד הטלפוני לאחר תקופת הרישום יודיע אגף החינוך לבתי הספר  את רשימת התלמידים השייכים לו, והם יוזמנו לראיון אצל הנהלת בית הספר, כדי לסיים באופן סופי את הרישום.

6. במידה והורים קיבלו תשובה שלילית לבקשתם ניתן לערער תוך 10 ימים מקבלת המכתב השלילי בפני הנהלת בית הספר במכתב רשום, או במסירה אישית של מכתב הערעור. כמו כן זכותם של ההורים לאחר מכן לערער בפני ועדת הערר של המחוז החרדי במשרד החינוך.

7. הורי תלמיד שנותר ללא מענה חינוכי, יפנו למחלקת הביקור הסדיר בעירייה, כדי לקבל שיבוץ חלופי עבור ילדם.  

בברכת הצלחה בלימודים ורוב נחת מהילדים

​הרב חנוך זייברט
ראש העיר
הרב אליהו דדון
סגן ראש העיר
וראש אגף החינוך​

רישום לכיתה א בבתי ספר מ"מ, ממ"ד ומוכר שאינו רשמי