הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

סוגי הנחות בארנונה

היסודות החוקיים לזכאות להנחה בארנונה

הנחות בארנונה ניתנות למחזיק בנכס בשטח השיפוט של העירייה , בהתאם לחוק ההסדרים במשק (הנחה מארנונה), שהינו חוק ארצי ועפ"י צו הארנונה של עיריית בני ברק, שאושר ע"י מועצת העירייה ומשרד הפנים.
 
כשם שמוטל על עיריית בני ברק, לגבות ארנונה, המיועדת לפיתוח העיר ולתפקוד העירייה במגוון נרחב ביותר של שירותים כחינוך , רווחה, תברואה, כבישים, מדרכות, רמזורים, גינות, תאורה, נוער ועוד, כך חובתה להעניק את הזכאות לתושבים, שמסיבות אלו או אחרות, נקבעה להם בהתאם לחוק וצו הארנונה העירוני הנחה בארנונה ואת שיעוריה.

המסמכים והתנאים הנדרשים להנחות מכל הסוגים

ישנם מספר טפסים, שכל מי שמגיש בקשה להנחה, מכל סיבה שהיא- כלכלית, רפואית או נימוק אחר – חייב להצטייד, בראש ובראשונה, בטפסים אלו:
 1. מילוי טופס בקשה להנחה שניתן לקבלו במשרדי מח' ההנחה, טל': 3019* או באמצעות טופס מקוון באתר העירייה

 2. צילום תעודות זהות של שני בני הזוג (כולל ספח), בילדים מעל גיל 18, יש צורך בצילום ספח ת.ז. האישית.

 3. צילום צ׳ק או אישור ניהול חשבון ע״י הבנק (לצורך החזרי גבי׳ה)

 4. דירה בשכירות- חוזה שכירות תקף, לתקופה שלא פחות משנה. מי שגר בשכירות לתקופה שפחותה משנה, תחול חובת תשלום הארנונה על המשכיר והוא לא יהא זכאי להנחה בנכס זה.

 5. חוזה שהוא המשך משנה קודמת לא חייב להיות לתקופה של שנה.

 6. אם הדירה אינה מופיעה על-שם מבקש ההנחה, יש לבצע שינוי מחזיק, וניתן לקבל טופס למטרה זו באתר העירוני, או במוקד הטלפוני-  3019*

 7. מקבל ההנחה, ישלם את יתרת הארנונה במועדים ועפ"י ההסדרים שקבעה העירייה.


   
 8. אם לא תשולם יתרת הארנונה – ההנחה תבוטל בסוף שנת המס (עפ"י הנחיית משרד הפנים).

פרטים נחוצים לידיעה:

 1. מחזיק נכס הזכאי, בהתאם לחוק ליותר מהנחה אחת, יקבל את ההנחה הגבוהה מבין ההנחות להן הוא זכאי.
 2. זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים, או יותר, תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, ועליו לצרף ההכנסות מהנכס הנוסף.
 3. נכס ריק- שהינו ריק מכל חפץ ולא נעשה בו שימוש כלשהוא, ולאחר שניתנה הודעה על כך בכתב לעירייה ינתן הפטור מיום ההודעה ואילך לשישה חודשים בלבד. פטור לנכס ריק ינתן לא יותר מפעם אחת, כל עוד לא שונתה הבעלות של הנכס. ההנחה זו מתבצעת במחלקת השומה, עיריית בני ברק טל' 03-5776518. 
 

להסבר להנחה לפי מבחן הכנסה, לחץ כאן

 הנחות עפ"י חוק מדינה (קבוצה א')

זכאים: חיילים, נכי מלחמה, אלמנות והורים שכולים.
כיצד: ההנחות תינתנה בראשית השנה עפ"י רשימות ממשרד הביטחון, למי שפרטיהם הרשומים בספרי העירייה זהים לרשימות.
ערעורים ובקשות: מי שלא קיבל את ההנחה לה הוא זכאי, יוכיח את זכאותו במחלקת הגבייה למגורים, קומת הקרקע .

מסמכים נדרשים: 

 • תעודת זהוי (להצגה).
 • העתק תעודת זהוי.
 • תעודה המעידה על זכאותו.
 • חוזה שכירות או הוכחה אחרת על כי הוא מחזיק בדירה.
 • חייל בשרות חובה יצרף גם אישור על שירות צבאי (טופס 435/1).
תיאור קבוצת הזכאיםשיעור ההנחה
חייל מחזיק בדירה המשרת בשירות חובה100%
נכה מלחמה בנאצים (פרטיזנים)
נפגע בפעולות איבה
אלמנת מלחמה 
הורה שכול
נכה צה"ל, נכה משטרה
66%

לתשומת לבכם: למשפחה המונה עד 4 נפשות, תינתן ההנחה ל-70 המטרים הראשונים בלבד.
למשפחה המונה מ-5 נפשות ויותר תינתן ההנחה ל-90 המטרים הראשונים.

 

הנחה עפ"י מצב אישי (קבוצה ב')

זכאים: מקבלי קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, עולים חדשים ונכים.
כיצד? ההנחות יינתנו בראשית השנה על פי רשימות מהמוסדות המתאימים למי שפרטיהם הרשומים בספרי העירייה זהים לרשימות.
ערעורים ובקשות: מי שלא קיבל את ההנחה לה הוא זכאי רשאי לערער במחלקת הגביה למגורים. אין צורך בהגשת בקשה.

מסמכים נדרשים:

 • תעודת זהוי (להצגה). 
 • העתק תעודת זהוי .
 • אישור המעיד על זכאותו 
 • חוזה שכירות.

 
סוג ההנחהתאור קבוצת הזכאיםמסמכים נדרשים% ההנחההתניות
קשישגבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל  62, מקבלי קצבת זקנה או קצבת שאיריםעפ"י רשימת ביטוח לאומי25%
 1. ל-100 מ"ר משטח הנכס.
 2. בתנאי שאין בבעלותם דירה נוספת.
אזרח ותיקלפי חוק אזרחים ותיקיםהצגת תעודת זהות+ הצהרה30%ל-100 מ"ר משטח הנכס.
אזרח ותיקהמקבל הבטחת הכנסהעפ"י רשימת ביטוח לאומי100%ל-100 מ"ר משטח הנכס.
השלמת הכנסה מביטוח לאומיגבר מעל גיל 67 או אשה מעל גיל 62 המקבלים קצבת זיקנה או קצבת שאירים בתוספת השלמת הכנסהעפ"י רשימת ביטוח לאומי100%
 1. ל-100 מ"ר משטח הנכס.
 2. בתנאי שאין בבעלותם דירה נוספת ואין להם הכנסה ממקור אחר.
נכה 75%המקבל קצבה חודשית לפי סעיף 127 לפקודת הביטוח הלאומיעפ"י רשימת ביטוח לאומי80%בתנאי שאין לו נכס נוסף בבעלותו
נכה 90%אף שאינו מקבל קצבה כלשהיא מהביטוח הלאומיטופס בקשה ואישור על נכות40%בתנאי שאין לו נכס נוסף בבעלותו.
ילד נכהילד של מחזיק, הזכאי לגמלה מהביטוח הלאומיעפ"י רשימת ביטוח לאומי33%ל-100 מ"ר משטח הנכס.
אסיר ציוןנכה אסיר ציון או בן משפחה של הרוג מלכות המקבל תגמול לפי חוק תגמולים לאסירי ציוןעפ"י רשימת ביטוח לאומי66%
 • למשפ' המונה עד 4 נפשות ל-70 מ"
 • למשפ' המונה מ-5 נפשות ל-90 מ"ר.
נכה רדיפות הנאציםהמקבל גמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים, או מקבל גמלת נכות ממשלת גרמניה בהתאם לחוק הגרמני BEGעפ"י רשימה ממשרד האוצר או עפ"י אשור מארגון הנכים66%
 • למשפ' המונה עד 4 נפשות ל-70 מ"
 • למשפ' המונה מ-5 נפשות ל-90 מ"ר.
חסיד אומות העולםעפ"י הצגת תעודת חסיד אומות העולם66%
 • למשפ' המונה עד 4 נפשות ל-70 מ"
 • למשפ' המונה מ-5 נפשות ל-90 מ"ר.
עיוורבעל תעודת עיוורתעודת עוור90%
עולה חדשבמשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים הראשוניםתעודת עולה90%ל-100 מ"ר משטח הנכס
הבטחת הכנסה מביטוח לאומיהמקבל הבטחת הכנסה מינימום מהביטוח הלאומיעפ"י רשימת ביטוח לאומי70%
הבטחת הכנסה דתותראה "הנחות מסיבות כלכליות"הגשת בקשה למחלקת הנחות
הבטחת תשלום מזונותאישה המקבלת תשלום לפי חוק המזונותעפ"י רשימת ביטוח לאומי70%בתנאי שאין לה נכס נוסף בבעלותה
גמלת סיעודלפי פרק ו' לחוק הביטוחעפ"י רשימת ביטוח לאומי70%בתנאי שאין לה נכס נוסף בבעלותו
הורה יחידעפ"י חוק משפחות חד-הוריותעפ"י הצגת תעודת זהות20%ל-100 מ"ר משטח הנכס
משרת בשירות האזרחי​תעודה המעידה על זכאותו.​מסלול מלא - 100%​
מסלול חלקי - 50%
 • עד 70 מ"ר
 • מעל 4 נפשות - עד 90 מ"ר​


פרטים נחוצים לידיעה:

 1. קצבאות זקנה, שאירים  אינם נחשבים הכנסה.
 2. הכנסות ילדים נחשבות הכנסה, להוציא הכנסת ילד אחד כשהכנסתו עד שכר מינימום. 
 3. החוק מחייב לשלם את יתרת החוב (לאחר ההנחה). אם יתרת החוב, לאחר ההנחה לא תשולם, תבוטל ההנחה מתחילת השנה.
 4. העירייה אינה רשאית לאשר הנחה בעבור שנה קודמת, אלא רק בהחלטת ועדת חריגים ומותנה באישור משרד הפנים.
 5. יש לצרף מכתב הסבר על עיכוב הבקשה.

הנחה בגין מצב רפואי

יש למלא טופס מיוחד לבקשה זו. ניתן לקבלו במחלקה או במוקד הטלפוני 3019* או באתר העירייה.
יש לצרף את ההכנסות בהתאם לכתוב לעיל + אישורים רפואיים מקוריים +קבלות עבור הוצאות.
 
 

בקשת הנחה לשנים קודמות

יש למלא טופס בקשה מיוחד, וניתן לקבלו במחלקת ההנחות,  או במוקד הטלפוני  03/5776294/7. *3019
לטופס, יש לצרף מכתב אישי בו מפורטת הסיבה להגשת הבקשה באיחור ואסמכתאות לכך, וכן לצרף אישורי הכנסה כמפורט בפרק "הנחות מסיבות כלליות". תלושי שכר יש לצרף לכל שנה לועזית ושלושה תלושים אחרונים (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה לועזית קודמת.
הבקשה תועבר לדיון בוועדת חריגים, ובכפוף לאישור משרד הפנים.
 

טבלת הכנסות לשנת - 2019

להלן רשימת ההנחות בארנונה, שהן ארציות, בהתאם לחוק ההסדרים במשק:
קצבאות הילדים, הזקנה והשאירים לא ילקחו בחשבון מבחן ההכנסה. גמלת ילד נכה וגמלת נכה בוגר המתגורר בבית הוריו לא יחשבו כהכנסה.

 הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2019 למשפחה עד 6 נפשות :

מס' נפשות/שיעור ההנחה באחוזים % 80​ % 60​ % 40​ % 20
1​עד 2881​מ - 2881 עד 3313​מ - 3313 עד 3745​מ - 3745 עד 5300​
2​עד 4321​מ - 4321 עד 4969​מ - 4969 עד 5617​מ - 5617 עד 7949​
3​עד 5011​מ - 5011 עד 5763​מ - 5763 עד 6514​מ - 6514 עד 9219​
4​עד 5703​מ - 5703 עד 6558​מ - 6558 עד 7414​מ - 7414 עד 10491​
5עד 7121
מ- 7121 עד 8190​מ - 8190 עד 9258​ מ - 9258 עד 13101​
6עד 8540​מ - 8540 עד 9821​מ - 9821 עד 11102​מ - 11102 עד 15711​

 

 הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2019 למשפחה מעל 6 נפשות :

מס' נפשות/שיעור ההנחה באחוזים% 90​% 70​% 50​% 30​
7
עד 9958​מ- 9.958 עד 11.452​מ-11452 עד 12946
מ- 12946 עד 18320
8​עד 11377​
מ- 11377 עד 13084​מ- 13084 עד 14790​מ- 14790 עד 20930
9​עד 12796
מ- 12796 עד 14715​מ- 14715 עד 16634​מ- 16634 עד 23540​
10 ומעלהעד 1422 לנפש​עד 1635 לנפש​עד 1848 לנפש​עד 2616 לנפש​

לתשומת לב ! למשפחה עד 5 נפשות ההנחה היא עד 100 מ"ר.
גובה ההנחה לפי מבחן הכנסה: עפ"י תקנה ארצית 2 (א) (8) לתוספת הראשונה, הכנסה היא מכל מקור של הגרים בנכס.

חשוב !  על פי הנחיות משרד הפנים, הזכאות להנחה מותנית בהסדרה מראש של תשלום יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס. (תשלום אחד / תשלומים באשראי או המחאה)

סוגי הנחות בארנונה