הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

תעריפי ארנונה

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה, על פי הקבוע בפקודת העיריות. תשלום המס חל על ה"מחזיק" בדירת מגורים או בנכס שאינו למגורים הממוקמים בתחומי העיר. סיווג הנכס הינו לפי השימוש העיקרי שנעשה בנכס.

קביעת החיוב

הארנונה העירונית הינה שנתית ונקבעת כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס.

אזורי החיוב

העיר בני ברק מחולקת לשני אזורים א', ב', לצורך קביעת שיעורי הארנונה למגורים, אם כי ההבדלים בתעריפים בין שני האזורים אינם גבוהים.

סיווג הנכס

הסיווג הינו לפי השימוש בפועל שמתבצע בנכס. בנכסים שאינם למגורים, ישנו מגוון רחב של שימושים, כמו: בנקים, משרדים, חניונים, קרקע תפוסה ועוד.

תעריפים

תעריפי הארנונה העיקריים לשנת 2021 בש"ח
סיווג הנכס​
אזור א'​
אזור ב'
​תעריף א'
​תעריף א'
​דירה ששטחה עד 51 מ"ר60.67
​54.41
​דירה ששטחה מ - 51-151 מ"ר66.43
​61.05
​דירה בבית משותף ששטחה מ-151 מ"ר
​93.47
​90.05
דירה בבית צמוד קרקע מ- 50-90 מ"ר​67.60
​61.05
​עסקים
326.72
305.90

 

סיווג הנכס​בכל האזורים​
​בית תוכנה
​171.50
​משרדים 329.37
​משרדים מעל 10,000 מ"ר232.45
​מחסנים
190.73
​תעשיה
171.50
​מוסכים221.34
​בנקים
1442.40
​חניונים מקורים בתשלום
69.80
​חניונים מקורים אחרים
​29.12
חניונים לא מקורים​
​18.68
​קרקע תפוסה ​18.89

 

היטל שמירה

בהתאם לחוק עזר לבני ברק : הפעלת שירותי שמירה ואבטחה, התשע"ו-2015, החל משנת הכספים 2016 ניגבה "היטל שמירה לתושב" ממחזיקי נכסים ברחבי העיר.
ההנחה לה תהיה זכאי בשנת 2020 תועתק גם להיטל שמירה.
ההכנסה מהיטל יועדו למימון הוצאות אבטחה עירונית ומגוון כלי לביטחון התושב.
 
 
 
 
תעריפי ארנונה