הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מהי ארנונה?

בהתאם לפקודת העיריות מוטל תשלום מס, על המחזיקים בדירות מגורים ובכל נכס שאינו למגורים כחנויות, משרדים, מבני מלאכה ותעשיה, קרקע תפוסה, חניונים.

קביעת החיוב

הארנונה העירונית הינה שנתית ונקבעת כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס.

אזורי החיוב

העיר בני ברק מחולקת לשני אזורים א', ב', לצורך קביעת שיעורי הארנונה למגורים, אם כי ההבדלים בתעריפים בין שני האזורים אינם גבוהים.

סיווג הנכס

הסיווג הינו לפי השימוש בפועל שמתבצע בנכס. בנכסים שאינם למגורים, ישנו מגוון רחב של שימושים, כמו: בנקים, משרדים, חניונים, קרקע תפוסה ועוד.

היטל שמירה

בהתאם לחוק עזר לבני ברק : הפעלת שירותי שמירה ואבטחה, התשע"ו-2015, החל משנת הכספים 2016 ניגבה "היטל שמירה לתושב" ממחזיקי נכסים ברחבי העיר.
ההנחה לה תהיה זכאי בשנת 2017 תועתק גם להיטל שמירה.
ההכנסה מהיטל יועדו למימון הוצאות אבטחה עירונית ומגוון כלי לביטחון התושב.
 
מהי ארנונה?