הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

תעריפי ארנונה

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה, על פי הקבוע בפקודת העיריות. תשלום המס חל על ה"מחזיק" בדירת מגורים או בנכס שאינו למגורים הממוקמים בתחומי העיר. סיווג הנכס הינו לפי השימוש העיקרי שנעשה בנכס.

קביעת החיוב

הארנונה העירונית הינה שנתית ונקבעת כמכפלה של התעריף למ"ר בשטח הנכס.

אזורי החיוב

העיר בני ברק מחולקת לשני אזורים א', ב', לצורך קביעת שיעורי הארנונה למגורים, אם כי ההבדלים בתעריפים בין שני האזורים אינם גבוהים.

סיווג הנכס

הסיווג הינו לפי השימוש בפועל שמתבצע בנכס. בנכסים שאינם למגורים, ישנו מגוון רחב של שימושים, כמו: בנקים, משרדים, חניונים, קרקע תפוסה ועוד.

תעריפים

תעריפי הארנונה העיקריים לשנת 2020 בש"ח
סיווג הנכס​
                      אזור א'​
                       ​אזור ב'
​תעריף א'
​תעריף ב'
​תעריף א'
​תעריף ב'
​דירה ששטחה עד 51 מ"ר58.50​​53.04
​54.41
​53.04
​דירה ששטחה מ - 51-151 מ"ר​64.05​59.52
​61.05
​59.52
​דירה בבית משותף ששטחה מ-151 מ"ר
​92.45
​92.45
​90.05
​90.05
דירה בבית צמוד קרקע מ- 50-90 מ"ר​​66.86
65.18
​61.05
​59.52
מרפסת פתוחה בדירת מגורים​​תעריף הדירה
​35.68
​תעריף הדירה
​35.68
​עסקים
​323.19
323.19
​302.57
​302.57

 

סיווג הנכס​בכל האזורים​
​משרדים ​325.79
​משרדים מעל 10,000 מ"ר​229.92
​מחסנים
​188.65
​תעשיה
​169.64
​מוסכים​218.93
​בנקים
​1426.71
​חניונים מקורים​69.04
​חניונים מקורים אחרים​28.81
חניונים לא מקורים​​18.68
​קרקע תפוסה ​18.68

 

היטל שמירה

בהתאם לחוק עזר לבני ברק : הפעלת שירותי שמירה ואבטחה, התשע"ו-2015, החל משנת הכספים 2016 ניגבה "היטל שמירה לתושב" ממחזיקי נכסים ברחבי העיר.
ההנחה לה תהיה זכאי בשנת 2020 תועתק גם להיטל שמירה.
ההכנסה מהיטל יועדו למימון הוצאות אבטחה עירונית ומגוון כלי לביטחון התושב.
 
 
 
 
תעריפי ארנונה