הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות להגשת בקשת הנחה לשנת 2019

למעבר לטופס להגשת הנחה עפ"י מבחן הכנסה, לחץ כאן 

ניתן לקבל מספרי מסלקה לאחר הזדהות במוקד השירות 3019*: בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-15:30

הנחה לפי מבחן הכנסה

זכאי להנחה מי שהכנסתו החודשית  הממוצעת בשנה החולפת אינה עולה על  הסכומים המפורטים בטבלת ההנחות לשנת 2019 .

"הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל כל המתגוררים אתו,  לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות:  משכורת, גמלה, שכר דירה,  מלגות, תמיכות, קצבת תשלומים מחו"ל, פיצויים ותשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.

חריגים : בחישוב ההכנסה לא יובאו בחשבון הרכיבים הבאים בלבד:  

  • קצבת ילדים
  • קצבת זקנה
  • קצבת שאירים
  • גמלת ילד נכה
  • מחצית מהכנסתם של ילדי המבקש מעל גיל 18 וכן הכנסת ילד אחד עד גובה שכר המינימום (5,300 ₪)
  • דמי שכירות - למבקש המשכיר דירה ושוכר דירה אחרת למגוריו לא תובא בחשבון      הכנסה המשולמת לו עד לגובה דמי השכירות המשולמים על ידו.
  •  תגמול מיוחד ותגמול נוסף לחיילי מילואים, לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008

"הכנסה חודשית ממוצעת" – הכנסה חודשית ממוצעת של כל המתגוררים בנכס לחודשים אוקטובר, נובמבר דצמבר 2018 או לחודשים ינואר – דצמבר 2018 לפי בחירת המבקש.
(מסלול הדיווח שנבחר ישמש בסיס לחישוב הכנסתם של כל המתגוררים בנכס).  

מבקשים הנחה ? בכבוד... מהיום, הקלות חדשות למבקשי הנחה!

 

טבלת הנחות לשנת 2019
מס' נפשות​ ​   ​​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2018​
 1עד 2,847​מ - 2,847
עד 3,274​
מ - 3,274
עד 3,701​
מ - 3,701
עד 5,300​
2עד 4,270​מ - 4,270
עד 4,910​
​מ - 4,910
עד 5,550
​מ - 5,550
עד 7,949
3עד 4,952מ - 4,952
עד 5,695​
​מ - 5,695
עד 6,438
​מ - 6,438
עד 9,219
4עד 5,636​מ - 5,636
עד 6,481​
​מ - 6,481
עד 7,327
​מ - 7,327
עד 10,492
5עד 7,028​מ - 7,028
עד 8,083​
​מ - 8,083
עד  9,137
מ - 9,137
עד 13,085​
6עד 8,421​מ - 8,421
עד 9,684​
​מ - 9,684
עד 10,947
​מ - 10,947
עד 15,677
​שיעור ההנחה80 %​60%​40%​20%

  

מס' נפשות​​ ​ ​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2018​​
​7​עד 9,813​מ - 9,813
עד 11,285
​מ - 11,285
עד 12,757
​מ - 12,757
עד 18,269
8​​עד 11,206​מ - 11,206
עד 12,886
​מ - 12,886
עד 14,567
​מ - 14,567
עד 20,862
9​​ עד 12,598​מ - 12,598
עד 14,488
​מ - 14,488
עד 16,377
​מ - 16,377
עד 23,454
10 ומעלה​​עד 1,400 לנפש​עד 1,610 לנפש ​עד 1,820 לנפש​עד 2,606 לנפש
שיעור ההנחה​​עד 90%​עד 70%​עד 50 %​עד 30 %

* יתכנו שינויים בטבלה לפי החלטת משרד הפנים
** ההנחה למס' מתגוררים עד 5 נפשות, מוגבלת ל- 100 מ'

מסמכים שיש לצרף לבקשת הנחה.png

 

כל מבקש ​

• תעודות זהות של מגיש הבקשה (כולל ספח בן הזוג והילדים)  + כתובת מעודכנת לכתובת המגורים

• צילום צ׳ק או אישור ניהול חשבון בנק (לצורך החזרי גביה)

• מתגוררים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות עדכני חתום ע"י שני הצדדים. (בחוזה שכירות לתקופה קצרה משנה, תחול חובת תשלום הארנונה על המשכיר והוא לא יהא זכאי להנחה בנכס)

 

שכיר​

תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2018 .

או לבוחרים בדיווח שנתי- תלוש שכר אחרון או טופס 106 לשנת 2018 מכל מקום עבודה. (יש לדווח נתון שכר מצטבר ברוטו לביטוח לאומי) + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

 

אברך​

אברך יצהיר על הכנסתו בטופס הבקשה להנחה. אברך המצהיר על מילגה הנמוכה מ 900 ש״ח לחודש יצרף  אישור רואה החשבון של הכולל.

+ טפסים הנדרשים לכל מבקש.

אברך המקבל הבטחת הכנסה דתות ממשרד החינוך​

דף חשבון בנק הכולל את תשלום הבטחת ההכנסה + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

אישה שכירה שבמהלך שנת 2018 או בחודשים 10,11,12/2018 שהתה בחופשת לידה​

תדווח על גובה דמי הלידה בטופס הבקשה ותצרף תלושי שכר לחודשים שבהם עבדה. + טפסים הנדרשים לכל מבקש.(במהלך כל השנה או באוקטובר, נובמבר, דצמבר -2018 )​

מבוטל/ת​

תלושי השכר לחודשים שבהם עבד/ה - בהתאם למסלול הדיווח שנבחר. + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

ילדים מעל גיל 18 ​

אם עובדים - לצרף תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר -2018, או תלוש שכר אחרון / טופס 106  לשנת 2018 .+ טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

עצמאי​

שומת מס מאושרת ממס הכנסה בגין שנה לועזית קודמת
(מתקבלת שומת מס לשנים 2017-2018) *עסק חדש שאין בידו שומת מס יצרף אישור רואה חשבון על גובה ההכנסות ברוטו כולל תאריך פתיחת העסק + תעודת עוסק מורשה מקורית + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

לבעלי הכנסה משכר דירה​

בעל הכנסה משכר דירה או מנכס נוסף שבבעלותו - יש לצרף חוזה שכירות​

בעל הכנסה אחרת​

יצרף אסמכתאות המעידות על גובה ההכנסה

 למעבר לטופס להגשת הנחה עפ"י מבחן הכנסה, לחץ כאן

ניתן לקבל מספרי מסלקה לאחר הזדהות במוקד השירות 3019*:
בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-15:30

הנחיות להגשת בקשת הנחה לשנת 2019