הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

הנחיות להגשת בקשת הנחה לשנת 2021

למעבר לטופס מקוון להגשת הנחה עפ"י מבחן הכנסה לשנת 2021, לחץ כאן | לטופס בפורמט PDF, לחץ כאן

לידיעתכם: מומלץ להגיש בקשת הנחה לפי מבחן הכנסה בטופס המקוון !
משך הטיפול בבקשה המוגשת בטופס ידני ארוך יותר.

ניתן לקבל מספרי מסלקה לאחר הזדהות במוקד השירות 3019*: בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-15:30

לטקטס נגיש ע"ג הפרסום - לחץ כאןמהיום הקלות חדשות ללומדי תורה: מלגת כולל: לאברכים המקבלים מלגה מעל 728 ניתן להצטייד בהצרה על גובה המלגה בלבד. תורה ועבודה: אברכים העוסקים לפרנסתם לפחות 20 ש

הנחה לפי מבחן הכנסה.png

זכאי להנחה מי שהכנסתו החודשית הממוצעת בשנה החולפת אינה עולה על  הסכומים המפורטים בטבלת ההנחות לשנת 2021 .

"הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל כל המתגוררים אתו,  לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות:  משכורת, גמלה, שכר דירה,  מלגות, תמיכות, קצבת תשלומים מחו"ל, פיצויים ותשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.

חריגים : בחישוב ההכנסה לא יובאו בחשבון הרכיבים הבאים בלבד:  

  • קצבת ילדים
  • קצבת זקנה
  • קצבת שאירים
  • גמלת ילד נכה
  • מחצית מהכנסתם של ילדי המבקש מעל גיל 18 וכן הכנסת ילד אחד עד גובה שכר המינימום (5,300 ₪)
  • דמי שכירות - למבקש המשכיר דירה ושוכר דירה אחרת למגוריו לא תובא בחשבון הכנסה המשולמת לו עד לגובה דמי השכירות המשולמים על ידו.
  •  תגמול מיוחד ותגמול נוסף לחיילי מילואים, לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008

"הכנסה חודשית ממוצעת" – הכנסה חודשית ממוצעת של כל המתגוררים בנכס לחודשים אוקטובר, נובמבר דצמבר 2020 או לחודשים ינואר – דצמבר 2020 לפי בחירת המבקש.
(מסלול הדיווח שנבחר ישמש בסיס לחישוב הכנסתם של כל המתגוררים בנכס).  

טבלת הנחות  לשנת 2021
מס' נפשות​ ​   ​​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2020
 1עד 2,889​
מ - 2,889
עד 3,322​
מ - 3,322
עד 3,755
מ - 3,755
עד 5,300​
2
עד 4,334
מ - 4,334
עד 4,984​
​מ - 4,984
עד 5,634
​מ - 5,634
עד 7,951
3עד 5,027
מ - 5,027
עד 5,781​
​מ - 5,781
עד 6,535
​מ - 6,535
עד 9,223
4עד 5,720​מ - 5,720
עד 6,578
​מ - 6,578
עד 7,436
​מ - 7,436
עד 10,494
5
עד 7,239​
מ - 7,239 
עד 8,325​
​מ - 8,325
עד  9,411
מ - 9,411
עד 13,282
6עד 8,759​מ - 8,759
עד 10,073​
​מ - 10,073
עד 11,387
​מ - 11,387
עד 16,070
​שיעור ההנחה80 %​60%​40%​20%

  

מס' נפשות​​ ​ ​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2020​​
​7​עד 10,279
​מ - 10,279
עד 11,821
​מ - 11,821
עד 13,362
​מ - 13,362
עד 18,858
8​​עד 11,798
​מ - 11,798
עד 13,568
​מ - 13,568
עד 15,338
​מ - 15,338
עד 21,646
9​
​ עד 13,318
​מ - 13,318
עד 15,316
​מ - 15,316
עד 17,313
​מ - 17,313
עד 24,434
10 ומעלה​​עד 1,480 לנפש
​עד 1,702 לנפש ​עד 1,924 לנפש
​עד 2,715 לנפש
שיעור ההנחה​​עד 90%​עד 70%​עד 50 %​עד 30 %

* יתכנו שינויים בטבלה לפי החלטת משרד הפנים
** ההנחה למס' מתגוררים עד 5 נפשות, מוגבלת ל- 100 מ'

מסמכים שיש לצרף לבקשת הנחה.png

כל מבקש ​

• טופס בקשה מלא וחתום / מילוי טופס דגיטלי

• תעודות זהות של מגיש הבקשה (כולל ספח בן הזוג והילדים)  + כתובת מעודכנת לכתובת המגורים

• צילום צ׳ק או אישור ניהול חשבון בנק (לצורך החזרי גביה)

• מתגוררים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות עדכני חתום ע"י שני הצדדים. (בחוזה שכירות לתקופה קצרה משנה, תחול חובת תשלום הארנונה על המשכיר והוא לא יהא זכאי להנחה בנכס)

שכיר​

תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020 .

או לבוחרים בדיווח שנתי- תלוש שכר אחרון או טופס 106 לשנת 2020 מכל מקום עבודה. (יש לדווח נתון שכר מצטבר ברוטו לביטוח לאומי) + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

 אברך​

אברך יצהיר על הכנסתו בטופס הבקשה להנחה. אברך המצהיר על מילגה מתחת ל-  728 ש"ח לחודש יצרף  אישור רואה החשבון של הכולל. + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

אברך המקבל הבטחת הכנסה דתות ממשרד החינוך​

דף חשבון בנק הכולל את תשלום הבטחת ההכנסה + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

אישה שכירה שבמהלך שנת 2020 או בחודשים 10,11,12/2020 שהתה בחופשת לידה​

תדווח על גובה דמי הלידה בטופס הבקשה ותצרף תלושי שכר לחודשים שבהם עבדה. (במהלך כל השנה או באוקטובר, נובמבר, דצמבר -2020) + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

מבוטל/ת​

תלושי השכר לחודשים שבהם עבד/ה - בהתאם למסלול הדיווח שנבחר. + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

​סטודנטים, תלמידות סמינר ובחורי ישיבה מעל גיל 18
• לא עובדים - יציינו כי הינם ללא הכנסה
ילד אחד בלבד מבין ילדי המבקש מעל גיל 18 שהינו סטודנט/ית, תלמיד ישיבה או תלמידת סמינר ואשר הכנסתו אינה עולה על שכר המינימום (פחות מ- 5300), ולא נחשבת הכנסה, יוכל להצהיר על גובה הכנסתו במקום לצרף תלושי שכר.
 • ילדים נוספים מעל גיל 18 יגישו תלושי שכר.

ילדים מעל גיל 18 ​

אם עובדים - לצרף תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר -2020, או תלוש שכר אחרון / טופס 106  לשנת 2020 .+ טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

עצמאי​

שומת מס מאושרת ממס הכנסה בגין שנה לועזית קודמת (מתקבלת שומת מס לשנים 2020-2019) *עסק חדש שאין בידו שומת מס יצרף אישור רואה חשבון על גובה ההכנסות ברוטו כולל תאריך פתיחת העסק + תעודת עוסק מורשה מקורית + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

לבעלי הכנסה משכר דירה​

בעל הכנסה משכר דירה או מנכס נוסף שבבעלותו - יש לצרף חוזה שכירות​

בעל הכנסה אחרת​

יצרף אסמכתאות המעידות על גובה ההכנסה

למעבר לטופס להגשת הנחה עפ"י מבחן הכנסה לשנת 2021, לחץ כאן  | לטופס בפורמט PDF, לחץ כאן

לידיעתכם: מומלץ להגיש בקשת הנחה לפי מבחן הכנסה בטופס המקוון !
משך הטיפול בבקשה המוגשת בטופס ידני ארוך יותר.

ניתן לקבל מספרי מסלקה לאחר הזדהות במוקד השירות 3019* (כוכבית 3019)
בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-15:30
הנחיות להגשת בקשת הנחה לשנת 2021