הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

הנחיות להגשת בקשת הנחה לשנת 2019

למעבר לטופס להגשת הנחה עפ"י מבחן הכנסה, לחץ כאן 

ניתן לקבל מספרי מסלקה לאחר הזדהות במוקד השירות 3019*: בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-15:30

הנחה לפי מבחן הכנסה

זכאי להנחה מי שהכנסתו החודשית  הממוצעת בשנה החולפת אינה עולה על  הסכומים המפורטים בטבלת ההנחות לשנת 2019 .

"הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל כל המתגוררים אתו,  לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות:  משכורת, גמלה, שכר דירה,  מלגות, תמיכות, קצבת תשלומים מחו"ל, פיצויים ותשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.

חריגים : בחישוב ההכנסה לא יובאו בחשבון הרכיבים הבאים בלבד:  

  • קצבת ילדים
  • קצבת זקנה
  • קצבת שאירים
  • גמלת ילד נכה
  • מחצית מהכנסתם של ילדי המבקש מעל גיל 18 וכן הכנסת ילד אחד עד גובה שכר המינימום (5,300 ₪)
  • דמי שכירות - למבקש המשכיר דירה ושוכר דירה אחרת למגוריו לא תובא בחשבון      הכנסה המשולמת לו עד לגובה דמי השכירות המשולמים על ידו.
  •  תגמול מיוחד ותגמול נוסף לחיילי מילואים, לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008

"הכנסה חודשית ממוצעת" – הכנסה חודשית ממוצעת של כל המתגוררים בנכס לחודשים אוקטובר, נובמבר דצמבר 2018 או לחודשים ינואר – דצמבר 2018 לפי בחירת המבקש.
(מסלול הדיווח שנבחר ישמש בסיס לחישוב הכנסתם של כל המתגוררים בנכס).  

מבקשים הנחה ? בכבוד... מהיום, הקלות חדשות למבקשי הנחה!

 

טבלת הנחות לשנת 2019
מס' נפשות​ ​   ​​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2018​
 1עד 2,847​מ - 2,847
עד 3,274​
מ - 3,274
עד 3,701​
מ - 3,701
עד 5,300​
2עד 4,270​מ - 4,270
עד 4,910​
​מ - 4,910
עד 5,550
​מ - 5,550
עד 7,949
3עד 4,952מ - 4,952
עד 5,695​
​מ - 5,695
עד 6,438
​מ - 6,438
עד 9,219
4עד 5,636​מ - 5,636
עד 6,481​
​מ - 6,481
עד 7,327
​מ - 7,327
עד 10,492
5עד 7,028​מ - 7,028
עד 8,083​
​מ - 8,083
עד  9,137
מ - 9,137
עד 13,085​
6עד 8,421​מ - 8,421
עד 9,684​
​מ - 9,684
עד 10,947
​מ - 10,947
עד 15,677
​שיעור ההנחה80 %​60%​40%​20%

  

מס' נפשות​​ ​ ​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2018​​
​7​עד 9,813​מ - 9,813
עד 11,285
​מ - 11,285
עד 12,757
​מ - 12,757
עד 18,269
8​​עד 11,206​מ - 11,206
עד 12,886
​מ - 12,886
עד 14,567
​מ - 14,567
עד 20,862
9​​ עד 12,598​מ - 12,598
עד 14,488
​מ - 14,488
עד 16,377
​מ - 16,377
עד 23,454
10 ומעלה​​עד 1,400 לנפש​עד 1,610 לנפש ​עד 1,820 לנפש​עד 2,606 לנפש
שיעור ההנחה​​עד 90%​עד 70%​עד 50 %​עד 30 %

* יתכנו שינויים בטבלה לפי החלטת משרד הפנים
** ההנחה למס' מתגוררים עד 5 נפשות, מוגבלת ל- 100 מ'

מסמכים שיש לצרף לבקשת הנחה.png

 

כל מבקש ​

• תעודות זהות של מגיש הבקשה (כולל ספח בן הזוג והילדים)  + כתובת מעודכנת לכתובת המגורים

• צילום צ׳ק או אישור ניהול חשבון בנק (לצורך החזרי גביה)

• מתגוררים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות עדכני חתום ע"י שני הצדדים. (בחוזה שכירות לתקופה קצרה משנה, תחול חובת תשלום הארנונה על המשכיר והוא לא יהא זכאי להנחה בנכס)

 

שכיר​

תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2018 .

או לבוחרים בדיווח שנתי- תלוש שכר אחרון או טופס 106 לשנת 2018 מכל מקום עבודה. (יש לדווח נתון שכר מצטבר ברוטו לביטוח לאומי) + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

 

אברך​

אברך יצהיר על הכנסתו בטופס הבקשה להנחה. אברך המצהיר על מילגה הנמוכה מ 900 ש״ח לחודש יצרף  אישור רואה החשבון של הכולל.

+ טפסים הנדרשים לכל מבקש.

אברך המקבל הבטחת הכנסה דתות ממשרד החינוך​

דף חשבון בנק הכולל את תשלום הבטחת ההכנסה + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

אישה שכירה שבמהלך שנת 2018 או בחודשים 10,11,12/2018 שהתה בחופשת לידה​

תדווח על גובה דמי הלידה בטופס הבקשה ותצרף תלושי שכר לחודשים שבהם עבדה. + טפסים הנדרשים לכל מבקש.(במהלך כל השנה או באוקטובר, נובמבר, דצמבר -2018 )​

מבוטל/ת​

תלושי השכר לחודשים שבהם עבד/ה - בהתאם למסלול הדיווח שנבחר. + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

ילדים מעל גיל 18 ​

אם עובדים - לצרף תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר -2018, או תלוש שכר אחרון / טופס 106  לשנת 2018 .+ טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

עצמאי​

שומת מס מאושרת ממס הכנסה בגין שנה לועזית קודמת
(מתקבלת שומת מס לשנים 2017-2018) *עסק חדש שאין בידו שומת מס יצרף אישור רואה חשבון על גובה ההכנסות ברוטו כולל תאריך פתיחת העסק + תעודת עוסק מורשה מקורית + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

לבעלי הכנסה משכר דירה​

בעל הכנסה משכר דירה או מנכס נוסף שבבעלותו - יש לצרף חוזה שכירות​

בעל הכנסה אחרת​

יצרף אסמכתאות המעידות על גובה ההכנסה

 למעבר לטופס להגשת הנחה עפ"י מבחן הכנסה, לחץ כאן

ניתן לקבל מספרי מסלקה לאחר הזדהות במוקד השירות 3019*:
בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-15:30

הנחיות להגשת בקשת הנחה לשנת 2019