הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

הנחיות להגשת בקשת הנחה לשנת 2020

למעבר לטופס מקוון להגשת הנחה עפ"י מבחן הכנסה לשנת 2020, לחץ כאן | לטופס בפורמט PDF, לחץ כאן

לידיעתכם: מומלץ להגיש בקשת הנחה לפי מבחן הכנסה בטופס המקוון !
משך הטיפול בבקשה המוגשת בטופס ידני ארוך יותר.

ניתן לקבל מספרי מסלקה לאחר הזדהות במוקד השירות 3019*: בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-15:30

מבקשים הנחה ? בכבוד... מהיום, הקלות חדשות למבקשי הנחה!

הנחה לפי מבחן הכנסה.png

זכאי להנחה מי שהכנסתו החודשית  הממוצעת בשנה החולפת אינה עולה על  הסכומים המפורטים בטבלת ההנחות לשנת 2020 .

"הכנסה" - הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל כל המתגוררים אתו,  לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא, לרבות:  משכורת, גמלה, שכר דירה,  מלגות, תמיכות, קצבת תשלומים מחו"ל, פיצויים ותשלומים מהמוסד לביטוח לאומי.

חריגים : בחישוב ההכנסה לא יובאו בחשבון הרכיבים הבאים בלבד:  

  • קצבת ילדים
  • קצבת זקנה
  • קצבת שאירים
  • גמלת ילד נכה
  • מחצית מהכנסתם של ילדי המבקש מעל גיל 18 וכן הכנסת ילד אחד עד גובה שכר המינימום (5,300 ₪)
  • דמי שכירות - למבקש המשכיר דירה ושוכר דירה אחרת למגוריו לא תובא בחשבון הכנסה המשולמת לו עד לגובה דמי השכירות המשולמים על ידו.
  •  תגמול מיוחד ותגמול נוסף לחיילי מילואים, לפי חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008

"הכנסה חודשית ממוצעת" – הכנסה חודשית ממוצעת של כל המתגוררים בנכס לחודשים אוקטובר, נובמבר דצמבר 2019 או לחודשים ינואר – דצמבר 2019 לפי בחירת המבקש.
(מסלול הדיווח שנבחר ישמש בסיס לחישוב הכנסתם של כל המתגוררים בנכס).  

טבלת הנחות  לשנת 2020
מס' נפשות​ ​   ​​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019​
 1עד 2,881​
מ - 2,881
עד 3,313​
מ - 3,313
עד 3,745
מ - 3,745
עד 5,300​
2עד 4,321​
מ - 4,321
עד 4,969​
​מ - 4,969
עד 5,617
​מ - 5,617
עד 7,949
3עד 5,011
מ - 5,011
עד 5,763​
​מ - 5,763
עד 6,514
​מ - 6,514
עד 9,219
4עד 5,703​מ - 5,703
עד 6,558​
​מ - 6,558
עד 7,414
​מ - 7,414
עד 10,491
5עד 7,121​
מ - 7,121
עד 8,190​
​מ - 8,190
עד  9,258
מ - 9,258
עד 13,101
6עד 8,540​מ - 8,540
עד 9,821​
​מ - 9,821
עד 11,102
​מ - 11,102
עד 15,711
​שיעור ההנחה80 %​60%​40%​20%

  

מס' נפשות​​ ​ ​ ​ הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019​​
​7​עד 9,958
​מ - 9,958
עד 11,452
​מ - 11,452
עד 12,946
​מ - 12,946
עד 18,320
8​​עד 11,377
​מ - 11,377
עד 13,084
​מ - 13,084
עד 14,790
​מ - 14,790
עד 20,920
9​​ עד 12,796
​מ - 12,796
עד 14,715
​מ - 14,715
עד 16,634
​מ - 16,634
עד 23,540
10 ומעלה​​עד 1,422 לנפש
​עד 1,635 לנפש ​עד 1,848 לנפש​עד 2,616 לנפש
שיעור ההנחה​​עד 90%​עד 70%​עד 50 %​עד 30 %

* יתכנו שינויים בטבלה לפי החלטת משרד הפנים
** ההנחה למס' מתגוררים עד 5 נפשות, מוגבלת ל- 100 מ'

מסמכים שיש לצרף לבקשת הנחה.png

כל מבקש ​

• טופס בקשה מלא וחתום / מילוי טופס דגיטלי

• תעודות זהות של מגיש הבקשה (כולל ספח בן הזוג והילדים)  + כתובת מעודכנת לכתובת המגורים

• צילום צ׳ק או אישור ניהול חשבון בנק (לצורך החזרי גביה)

• מתגוררים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות עדכני חתום ע"י שני הצדדים. (בחוזה שכירות לתקופה קצרה משנה, תחול חובת תשלום הארנונה על המשכיר והוא לא יהא זכאי להנחה בנכס)

שכיר​

תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 .

או לבוחרים בדיווח שנתי- תלוש שכר אחרון או טופס 106 לשנת 2019 מכל מקום עבודה. (יש לדווח נתון שכר מצטבר ברוטו לביטוח לאומי) + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

 אברך​

אברך יצהיר על הכנסתו בטופס הבקשה להנחה. אברך המצהיר על מילגה מתחת ל-  764 ש"ח לחודש יצרף  אישור רואה החשבון של הכולל. + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

אברך המקבל הבטחת הכנסה דתות ממשרד החינוך​

דף חשבון בנק הכולל את תשלום הבטחת ההכנסה + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

אישה שכירה שבמהלך שנת 2019 או בחודשים 10,11,12/2019 שהתה בחופשת לידה​

תדווח על גובה דמי הלידה בטופס הבקשה ותצרף תלושי שכר לחודשים שבהם עבדה. (במהלך כל השנה או באוקטובר, נובמבר, דצמבר -2019) + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

מבוטל/ת​

תלושי השכר לחודשים שבהם עבד/ה - בהתאם למסלול הדיווח שנבחר. + טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

​סטודנטים, תלמידות סמינר ובחורי ישיבה מעל גיל 18
• לא עובדים - יציינו כי הינם ללא הכנסה
ילד אחד בלבד מבין ילדי המבקש מעל גיל 18 שהינו סטודנט/ית, תלמיד ישיבה או תלמידת סמינר ואשר הכנסתו אינה עולה על שכר המינימום (פחות מ- 5300), ולא נחשבת הכנסה, יוכל להצהיר על גובה הכנסתו במקום לצרף תלושי שכר.
 • ילדים נוספים מעל גיל 18 יגישו תלושי שכר.

ילדים מעל גיל 18 ​

אם עובדים - לצרף תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר -2018, או תלוש שכר אחרון / טופס 106  לשנת 2018 .+ טפסים הנדרשים לכל מבקש.​

עצמאי​

שומת מס מאושרת ממס הכנסה בגין שנה לועזית קודמת (מתקבלת שומת מס לשנים 2019-2018) *עסק חדש שאין בידו שומת מס יצרף אישור רואה חשבון על גובה ההכנסות ברוטו כולל תאריך פתיחת העסק + תעודת עוסק מורשה מקורית + טפסים הנדרשים לכל מבקש.

לבעלי הכנסה משכר דירה​

בעל הכנסה משכר דירה או מנכס נוסף שבבעלותו - יש לצרף חוזה שכירות​

בעל הכנסה אחרת​

יצרף אסמכתאות המעידות על גובה ההכנסה

למעבר לטופס להגשת הנחה עפ"י מבחן הכנסה לשנת 2020, לחץ כאן  | לטופס בפורמט PDF, לחץ כאן

לידיעתכם: מומלץ להגיש בקשת הנחה לפי מבחן הכנסה בטופס המקוון !
משך הטיפול בבקשה המוגשת בטופס ידני ארוך יותר.

ניתן לקבל מספרי מסלקה לאחר הזדהות במוקד השירות 3019*:
בימים א'-ה' בין השעות: 08:30-15:30
הנחיות להגשת בקשת הנחה לשנת 2020