Get Microsoft Silverlight
עיר עם נשמה
Get Microsoft Silverlight
כתוב לנו לדף הבית
A-   A+
Skip Navigation Linksבני ברק > טלפונים
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
טפסים
חוקי עזר
פרוטוקולים
טלפונים
טלפונים חיוניים
מידע גאוגרפי
מפת העיר
דרושים
מכרזים
ספר ספקים
הודעות בעינייני תכנון ובניה
בטרם בטיחות ילדים

עיריית בני ברק
רח' ירושלים 58
ת.ד. 2, בני ברק
מיקוד: 51100
טלפון: 03-5776555
מספר ח.פ. 500261003


כל הזכויות שמורות © 2009.
עיריית בני ברק
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה.

טלפונים 

שם                                        מחלקה                                  טלפון
כהן מנשה מרכזיה 5776500
כהן מנשה מרכזיה 5776555
דיישט שלמה  אב הבית 5776166
דייטש שלמה אב הבית 5776167
לזר סאשא  אב הבית 5776165
יעקב מרגליות אב הבית 7707370
אסתר קינן איכות הסביבה 5776278
ויסלובסקי מוטי איכות הסביבה 6170354
יפה שרה איכות הסביבה 6170352
יששכר סיטקוב איכות הסביבה 6170357
לרר תמר איכות הסביבה 6170358
מרואני צעירה איכות הסביבה 6170356
חי שלמה בטיחות 5776316
שניידר דבורה בית המשפט 5776394
אריק אדלר גזברות 5776540
דסי בלק גזברות 5776544
מור מסינגר תמי גזברות 5776577
מילשטיין שושנה גזברות 5776242
רוזנטל רחל גזברות 5776256
שימל ריקי גזברות 5776556
בן ציון מרים גזברות- ביטוח 5776249
נחום גד גזברות- ביטוח 5776183
פרידמן יפה גזברות- צ'קים 5776241
ושדי יהודית גזברות- צ'קים חוזרים 5776220
בבצ'יק גיטה גזברות- תקציבים 5776244
גולדשטיין לאה גזברות- תקציבים 5776248
וינברג דוד גזברות- תקציבים 5776371
כהן רבקה גזברות- תקציבים 5776525
כמון גילה גזברות- תקציבים 5776254
לרנר שושי גזברות- תקציבים 5776163
רוזנשטיין לאה גזברות- תקציבים 5776246
שרמר רחל גזברות- תקציבים 5776243
שטיינריך מאיר גזברות תקציבים 5776191
שרה סלומון גזברות 6170308
אתי סבאן גיל הרך 7707395
ברכה ליכטמן גיל הרך 7707391
יעל גאנח גיל הרך 7707392
יפעת גלבוע  גיל הרך 7707309
סלון  גיל הרך 7707394
כף אברומי דואר 5776499
טננבוים אברהם דובר העיריה 5776533
לוין חיה דובר העריה 5776534
מגיד גילה הכנסות 5776590
רבקי טיפנברון  הכנסות 5776143
רושצקי שרה הכנסות 5776208
שלמה איצקוביץ הכנסות 5776591
דיין שושנה  הכנסות- הנחות 5776296
רותי מחבוב הכנסות- הנחות 5776297
הנדלסמן כרמלה הכנסות- מגורים 5776207
חורגל בלה הכנסות- מגורים 5776144
כהן דינה הכנסות- מגורים 5776215
לחמיש סיגלית הכנסות- מגורים 5776323
מימון סרח הכנסות- מגורים 5776213
משה ויס הכנסות- מגורים 5776505
קליין בת שבע הכנסות- מגורים 5776216
שטיין אילנה הכנסות- מגורים 5776253
אשר רויזי הכנסות- סקר 5776206
בורז'יקובסקי מלי הכנסות- סקר 5776509
בליטנטל יפה הכנסות- עו"ד 5776549
קורן צבי הכנסות- עו"ד 5776102
אדל ברוריה הכנסות- עסקים 5776142
הלפגוט בלי הכנסות- עסקים 5776224
יוסקוביץ מירי הכנסות- עסקים 5776223
מלכי ישכרוף הכנסות- עסקים 5776251
פרוכטר רחל הכנסות- עסקים 5776592
רוזן רייזי הכנסות- עסקים 5776225
וידסלבסקי רחל הכנסות- שומה 5776324
טריצקי מרגלית הכנסות- שומה 5776507
יהודית פריקוביץ הכנסות- שומה 5776518
עזרן נעמי הכנסות- שומה 5776261
קוט שרי הכנסות- שומה 5776229
שטינהרט בנימין הכנסות- שומת מוסדות 5776271
פתאל לידה הכנסות- תיאום מיכון 5776275
יצחקי יפעת הכנסות מגורים- עיקולים 5776322
גוטרמן יוכבד הכנסות סקר 5776288
מושקוביץ שרה הכנסות שומה 5776122
מחלוף מזל הכנסות תביעות 5776222
אורה חורב הנדסה 5776519
אושרית מקסין הנדסה 5776568
אזנקוט חביבה הנדסה 5776115
אליה מקסין  הנדסה 5776264
אסייג שלוה הנדסה 5776314
אסתר דוד הנדסה 5776247
בויאר מירי הנדסה 6170315
בצלאל שניידר הנדסה 5776157
ברוקנטל מרדכי הנדסה 5776308
ברך חיה הנדסה 5776313
גיאת ינון הנדסה 5776306
דוד עמר הנדסה 5776574
הר זהב ארז הנדסה 6170305
ולדימיר אדריינב הנדסה 5776179
חנה גרינברג הנדסה 5776319
ישראל קשטן הנדסה 5776536
כהן אלי הנדסה 5776108
כהן דוד הנדסה 5776311
לאה הלוי הנדסה 5776307
מלכה מירון הנדסה 5776171
מעטוף ליאת הנדסה 5776178
סלסי אבי הנדסה 5776188
סעדיה אייל הנדסה 5776486
עטרה הורביץ הנדסה 5776513
עמר תמיר הנדסה 5776315
וייצמן פטריק הנדסה 5776180
פלג לאה הנדסה 5776309
צפורה לנדאו הנדסה 5776320
ראכי הופמן הנדסה 5776579
רבקה גלינסקי הנדסה 5776158
רבקה צבר הנדסה 5776109
רות מוזס הנדסה 5776159
אושאל בתיה הנדסה, גזברות 5776245
נחמי טרופ הנדסה, משפטית 5776514
יוספי חוי הנהלת חשבונות 5776257
כהן איתן הנהלת חשבונות 5776255
עקשטיין שרה הנהלת חשבונות 5776263
שפירא צילה הנהלת חשבונות 5776266
וינרב אפרת וועד עובדים 5776312
גורי שלמה ועד עובדים- יו"ר 5776201
כהן נתן צבי חבר הנהלה 5776468
בן עזרא דבורה חינוך- אג"ח 5776363
כהן גבריאל חינוך- גנ"י 5776373
נאה חיה חינוך- גנ"י 5776151
עזרא רונית חינוך- גנ"י 5776453
רוזנפלד מלכה חינוך- גנ"י 5776161
אריאל לאה חינוך- הנהלה 5776484
יברוב יהודית חינוך- הנהלה 5776584
גלבר יהודה חינוך- הסעות 5776118
קרביץ רותי חינוך- הסעות 5776532
גרנטשטיין יהודית חינוך- חנ"מ 5776398
דייטש מלכי חינוך- חנ"מ 5776597
פרנקל שלומית חינוך- חנ"מ 5776366
גורדון מלי חינוך- חשבות 5776359
רחלי שיאון חינוך- חשבות 5776385
עומסי יונה חינוך- ממ"ד 5776361
קאופמן אסתר חינוך- ממ"ד 5776364
מושקוביץ אסתר חינוך- משלים 5776358
אדג'צוו אגרנש חינוך- קב"ס 5776427
אשורי אלדד חינוך- קב"ס 5776367
בצלאל קליין מרים חינוך- קב"ס 5776153
ברייער יחיאל חינוך- קב"ס 5776393
טירי עמרם חינוך- קב"ס 5776360
טרי אורלי חינוך- קב"ס 5776447
לוברסקי לובה חינוך- קב"ס 5776593
ליכטמן יעקב חינוך- קב"ס 5776399
קדם רוני חינוך- קב"ס 5776458
קושורובסקי ורה חינוך- קב"ס 5776272
שורץ זאב חינוך- קב"ס 5776448
אבלס אסתי חינוך- תחזוקה 5776302
בלך חיה חינוך- תחזוקה 5776162
לביא אלעד חינוך- תחזוקה 5776583
רוטבלט חני חינוך- תחזוקה 5776186
כהן צדק שמואל חינוך- תחזוקה  5776164
רוזנברגר חנה חינוך אג"ח 5776375
פייגנבוים רחל חינוך ממ"ד 5776585
פרייברגר חניתה חינוך ממ"ד 5776370
דובלין רפאל חינוך ממ"ד- סגן מנהל אגף 5776586
ישוביוף רחל חינוך קב"ס 5776176
כהן שרה חינוך קב"ס 5776546
יעל מוטולה חשמל 5776169
פרטוש משה לוגיסטיקה 5776199
יעקב זכריהו לשכת דדון 5776451
אליהו ארנד לשכת סגן ראש העיר 5776267
ברונפלד טובי לשכת סגן ראש העיר 5776387
אסתי פיק לשכת ראש העיר 5776116
גרליץ יוסף לשכת ראש העיר 5776291
דבורי גינזבורג לשכת ראש העיר 5776126
חני כץ לשכת ראש העיר 5776195
משה בצלאל אלתר לשכת ראש העיר 5776557
שרי רושגולד לשכת ראש העיר 5776112
שרית סלומון לשכת ראש העיר 5776111
אלישבע זינדנברג מ''מ ראש העיר 5776552
שרה לבל מ''מ ראש העיר 5776551
צביקה אייזן מ"מ ראש האיר 5776119
גולדפינגר שושנה מבקרת העיריה 5776508
רחל הופמן מודיעין 5776200
יעל מטולה מחלקת חשמל 5776304
זאבי גליה מחלקת נוער  5776221
בן צור חגית מחלקת שכר 5776474
אברהם אלתר מערכות מידע 5776512
אשר קורלנסקי מערכות מידע 6170344
בצאלאל נועה מערכות מידע 5776231
דב שוורץ מערכות מידע 5776539
דבליצקי טובי מערכות מידע 5776470
חדוה פלדמן מערכות מידע 5776523
חדווה פלדמן מערכות מידע 5776141
טובי דביליצקי  מערכות מידע 5776282
משה בנדה מערכות מידע 5776550
עקשטיין מערכות מידע 6170314
שמואל שוימר מערכות מידע 5776567
 קבלה הכשרה מרכז להכוון תעסוקה 7707301
 קבלה הכשרה מרכז להכוון תעסוקה 7707302
 הכשרה מקצועי מרכז להכוון תעסוקה 7707332
 פקס מפתח מרכז להכוון תעסוקה 7707368
אלימלך ברנד מרכז להכוון תעסוקה 7707367
גליה ניב מרכז להכוון תעסוקה 7707305
דוד שטרן מרכז להכוון תעסוקה 7707340
דוד שכטר מרכז להכוון תעסוקה 7707307
דניאל יטיב - מט"י מרכז להכוון תעסוקה 7707306
חוה ברטלר מרכז להכוון תעסוקה 7707303
חנה פרקש מט"י מרכז להכוון תעסוקה 7707337
יוסף ויטמן מט"י מרכז להכוון תעסוקה 7707336
יצחק נוימן מרכז להכוון תעסוקה 7707339
יצחק קוגמן מט"י מרכז להכוון תעסוקה 7707334
מוטי ניימן מרכז להכוון תעסוקה 7707338
מיכל מנהיימר מט"י מרכז להכוון תעסוקה 7707335
עלקי פוטש מרכז להכוון תעסוקה 7707300
פרומה גוטמן מרכז להכוון תעסוקה 7707385
שרה יוסף מרכז להכוון תעסוקה 7707304
שרית שליטא מרכז להכוון תעסוקה 7707341
גדעון רוט מרכז לוגיסטי 5776389
שם טוב אפרת מרכז לוגיסטי 5776203
 אולם מרכז שטי 7707383
 אסתי לוז מרכז שטי 7707373
 ארכיון מרכז שטי 7707384
 חיים רכניצר מרכז שטי 7707381
 שומר מרכז שטי 7707382
322 יעל הלוי מרכז שטי 7707322
 דורית פייפל מרכז שטי 7707324
 ציקי בלונדר מרכז שטי 7707325
 דינה בירנבאו מרכז שטי 7707326
 שרון סמואל מרכז שטי 7707327
מרכז הקשר מרכז שטי 7707328
אסתר גאמס מרכז שטי 7707375
ברכה פרסמן - מוסקוביץ אריאל מרכז שטי 7707376
דורית משעל - גילה כהן מרכז שטי 7707310
הניה אלטמן - לאה מנדל מרכז שטי 7707323
חדר ישיבות מרכז שטי 7707372
חיים מלדר מרכז שטי 7707380
לאה אברמציק מרכז שטי 7707378
ניצה אורנשטיין מרכז שטי 7707377
רויטל בירנבוים מרכז שטי 7707379
שרית ליטמנוביץ מרכז שטי 7707374
  מרכז שטי 7707371
כהן מנשה מרכזיה 5776500
דורית משמור משאבי אנוש 5776528
וינברגר רחל משאבי אנוש 5776569
חיה פריינד משאבי אנוש 5776239
לאה שכטר משאבי אנוש 5776238
לפידות חיה משאבי אנוש 6170345
מאיר שיבר משאבי אנוש 5776376
מטי שינפלד משאבי אנוש 5776145
מיכל יגודיוב משאבי אנוש 5776293
מיכל פולק משאבי אנוש 6170348
מירי סיאני משאבי אנוש 5776234
נעמי מזרחי משאבי אנוש 5776233
ענת גנצפריד משאבי אנוש 5776236
צפורה הלר משאבי אנוש 5776232
שרי דוידוביץ משאבי אנוש 5776269
אגרונוב מרינה משכורות 5776475
ארץ קדושה גלי משכורות 5776479
אשל לימור משכורות 5776469
הולנדר מיכל משכורות 5776476
נעמי זהבי משכורות 5776478
עבדי הודיה משכורות 5776477
אביטל הדדי משפחתונים 7707435
אסתי להב משפחתונים 7707396
אפרת זריצקי משפחתונים 7707439
אריאלה סיימון משפחתונים 7707331
בתאל גברא משפחתונים 7707330
גיטי גפני משפחתונים 7707437
הלי קון משפחתונים 7707438
חדר ישיבות משפחתונים 7707430
מירב דדון משפחתונים 7707446
נורית ברם משפחתונים 7707444
סיגי הגר משפחתונים 7707442
סימי גרביאן משפחתונים 7707440
פקס משפחתונים 7707398
רבקה שפי משפחתונים 7707432
רותי ארקדר משפחתונים 7707436
שושי שימון משפחתונים 7707431
שלומית שיינפלד משפחתונים 7707443
אשכנזי אביבה משפטית 5776588
טלבי נירה משפטית 5776570
כהנא קורץ ורד משפטית 6170303
קרוא אראלה משפטית 5776405
מלכה לב נגישות עירונית 5776446
דדון אליהו סגן ראש העיר 5776526
איזנברג סגן העיר 5776280
זכריהו יעקב לשכת סרה"ע - דדון 5776516
רותי ממן לשכת סרה"ע - דדון 5776117
ברונפלד טובי לשכת סרה"ע - דדון 5776564
זיסי סגל  לשכת סרה"ע - איזנברג 5776259
יעקב זכריהו עוזר סרה"ע - דדון 5776325
סובר יפית קופה 5776105
רוזנטל איטי קופה 5776106
צינר שושנה רוווחה 5776344
אביטן ברוריה רווחה 5776400
אהרונוב דבורה רווחה 5776350
אהרוני מרגלית רווחה 5776133
אודסר אושרת רווחה 5776594
אוזן גילה רווחה 5776340
אורנשטיין נעמי רווחה 5776417
אטלמן רותי רווחה 6170340
איבגי שושי רווחה 5776334
אלתרמן תמי רווחה 5776414
בן אליעזר הדס אושרה רווחה 6170322
בן יהודה שרי רווחה 5776137
בן סימון גילה רווחה 6170317
בן סימון גילה רווחה 6170328
בן שלום לאה רווחה 5776466
ברדוגו חנה רווחה 5776428
ברקוביץ רות רווחה 6170329
גילה עיני רווחה 6170343
גילרנטר נחמי רווחה 6170323
גלבוע אלישבע רווחה 5776277
גלובינסקי תחיה רווחה 5776435
גלעד תהילה רווחה 5776139
גרוסמן מיכאלה רווחה 5776352
גרינפלד- ענבר יערה  רווחה 6170324
דייטש אהרונית רווחה 5776390
האן הילה רווחה 5776449
הדר ליאת רווחה 5776336
הנדרי מיטל רווחה 5776497
הס חוי  רווחה 6170319
הרשקוביץ שרי רווחה 6170320
וויס ברוריה רווחה 5776355
וולין רננה רווחה 5776437
ויסקופף מלכי רווחה 5776496
וקס רבקה רווחה 5776413
ורגון אודיה רווחה 5776433
זילבר טלי רווחה 5776454
זנד אסתר רווחה 5776415
חזקיה ברכה רווחה 5776461
חלא רבקה רווחה 6170334
חלילי רננה רווחה 5776432
חפץ בלה רווחה 5776421
חרמץ שרה רווחה 6170330
טורץ חוה רווחה 5776535
טפיארו אילת רווחה 5776326
יוגב מיכל  רווחה 5776460
יוחי אסנת רווחה 5776426
יעקובוביץ רותי רווחה 6170333
יעקובזון מיכל רווחה 5776235
יפרח מרים רווחה 5776346
יצחקי גבי רווחה 5776431
יצחקי יעל רווחה 5776343
כהן אורלי רווחה 5776284
כהן גילה רווחה 5776338
לוי סיגל רווחה 5776462
לוי תמר רווחה 5776463
לוין דניאל רווחה 5776452
לוסטיג הניה רווחה 5776420
לימור לשץ רווחה 6170307
ליפל גילי רווחה 5776128
לשץ לימור  רווחה 5776515
מגר ורדה רווחה 5776441
מויאל ארלט רווחה 5776573
מויאל זיוה רווחה 5776465
מולצינסקי אנה רווחה 5776438
מונטג נועה רווחה 5776402
מורדוך לינדה רווחה 6170331
מליק שרי רווחה 5776429
מסינגר ליאורה רווחה 5776395
מרום נעמי רווחה 5776492
מרסל בוארון רווחה 5776339
נאמן הדסה רווחה 5776401
נחשון רות רווחה 5776424
ניר שיר רווחה 5776127
נעמן איילת  רווחה 6170327
נתנזון סימה רווחה 5776130
סגרמן עדנה רווחה 5776354
סולר שלומית רווחה 6170347
סחייק מילי רווחה 6170325
סיאני גאולה רווחה 5776572
סלומון נחמי רווחה 5776351
סעדון אלי רווחה 5776125
עיני גילה רווחה 5776418
פביאן זהבה רווחה 5776386
פדידה יעל רווחה 6170326
פדר אבי רווחה 5776416
פינקלשטיין חדוה רווחה 5776410
פישר אילה רווחה 5776430
פסל יהודית  רווחה 5776134
פריד דוד  רווחה 5776218
פרידמן פנינה רווחה 5776409
צבאג בלה רווחה 5776439
צברי מלר יפעת רווחה 6170301
צייכמיסטר תהילה רווחה 6170318
ציכטינגר רינה רווחה 5776182
צימרמן שירלי רווחה 6170332
קזרנובסקי אסתר רווחה 5776136
קחטה מזל רווחה 5776135
קמינסקי ורד רווחה 5776184
קנורוביץ מלכה רווחה 5776327
קניג צביה רווחה 5776464
רבינוביץ חנה רווחה 5776349
רוזנטל שני רווחה 5776554
רוטנברג מירי רווחה 6170321
רמות עיינה רווחה 5776563
שוב תמר רווחה 5776434
שובע אסתר רווחה 5776495
שוורץ יפה רווחה 5776345
שחור מיכל רווחה 5776419
שטיין יפה רווחה 5776423
שטרית אסתר רווחה 5776357
שטרנברג בינה  רווחה 6170339
שינפלד סוזי רווחה 5776396
שלף חיה רווחה 5776406
שפירא גילי רווחה 5776422
שרביט יהודית רווחה 5776412
שרקזי יונית רווחה 5776436
וולמן אפרת רווחה  5776348
שפי רבקה רווחה עו"ס 6170316
דורה + מרים לנקרי רווחה קשישים 6170338
בלושטיין אברהם רישוי עסקים 5776299
וייטמן מלכה רישוי עסקים 5776123
כהן ראובן רישוי עסקים 5776575
מישייב צבי  רישוי עסקים 5776378
שניידרמן מרים רישוי עסקים 5776383
311 ציפי שני שרות פסיכולוגי 7707311
312 בת שבע אמתי שרות פסיכולוגי 7707312
313 ירדנה כהן שרות פסיכולוגי 7707313
314 חוי כהן שרות פסיכולוגי 7707314
315 סיגל גול שרות פסיכולוגי 7707315
316 רבקי בוים שרות פסיכולוגי 7707316
317 אהובה שרות פסיכולוגי 7707317
318 רחל נבון שרות פסיכולוגי 7707318
319 דבי ורדיגר שרות פסיכולוגי 7707319
320 אילנית סבו שרות פסיכולוגי 7707320
342 הלנה+טלי שרות פסיכולוגי 7707342
343 הלל/אביחיל שרות פסיכולוגי 7707343
344 דוד/שחר שרות פסיכולוגי 7707344
345 יונתן גסל שרות פסיכולוגי 7707345
347 נתן ברגמן שרות פסיכולוגי 7707347
348 רותם ברזל שרות פסיכולוגי 7707348
349 שירלי בן חור שרות פסיכולוגי 7707349
350 חנה+כרמית שרות פסיכולוגי 7707350
351 תמר+אילי שרות פסיכולוגי 7707351
352 דבורה+אפרת שרות פסיכולוגי 7707352
353 בת שבע+אנדרא שרות פסיכולוגי 7707353
354 גדעון לפיד שרות פסיכולוגי 7707354
356 סביון+דנה שרות פסיכולוגי 7707356
357 חדר שיבוץ שרות פסיכולוגי 7707357
358 עינת ישפה שרות פסיכולוגי 7707358
359 איילת+נלי שרות פסיכולוגי 7707359
360 יפית הורביץ שרות פסיכולוגי 7707360
361 חוי אברהם שרות פסיכולוגי 7707361
362 חדר טיפול שרות פסיכולוגי 7707362
363 חנה קפלן שרות פסיכולוגי 7707363
364 חדר ישיבות שרות פסיכולוגי 7707364
ג'רבי אשר תברואה 5776321
ושדי רפאל תברואה 5776147
חג'בי אביטל תברואה 5776170
חייבי בתיה תברואה 5776289
מורד שוש תברואה 5776287
פריי חיה תברואה 5776205
אורלנצ'יק ציפי תחבורה 5776303
פשדנובק מרים תחבורה 5776301
הגר אריה  תלונות הציבור 5776581
חני קפלן תלונות הציבור 5776547
ליזורוביץ שרה תרבות 6170342
רוזן יעקב תרבות 6170309
בק חיה תרבות  6170349
חן תומר תרבות הדיור 5776510
אלכס בליאצקי תשתיות 5776332
גיטי דינר תשתיות 5776290
הינדי נוסבוים תשתיות 5776104
ויג שרה תשתיות 5776328
זידמן חנוך תשתיות 5776595
חנוך זיידמן תשתיות 5776560
יפי ולדר תשתיות 5776333
מיכאל קירשטיין תשתיות 6170351
קירשנבוים לאה תשתיות 5776330
רחל לדני תשתיות 5776329
רחל פרדימן תשתיות 5776168
רחל פרידמן תשתיות 5776561
שמואל איבשיץ תשתיות 5776331
ישאל לייזר תשתיות- חזות העיר 6170312
מלכי רוזנפלד תשתיות- חזות העיר 6170310