logo
תורה. חינוך. חסידות. עיר שהיא עולם
Get Microsoft Silverlight
כתוב לנו לדף הבית
A-   A+
Skip Navigation Linksבני ברק > הודעות העירייה > אודות האתר
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
טפסים
חוקי עזר
פרוטוקולים
טלפונים
טלפונים חיוניים
מידע גאוגרפי
מפת העיר
דרושים
מכרזים
ספר ספקים
הודעות בעינייני תכנון ובניה
בטרם בטיחות ילדים
דלג על קישורי ניווט
ראש העיר
חברי המועצה
החברה הכלכלית
מי ברק
מחלקות
הודעות העירייה
אודות האתר
דלת פתוחה ליעוץ פסיכולוגי במחיר סימלי
חדש שרות מפקס לפקס
דלת פתוחה ליעוץ פסיכולוגי
איסור הדבקת מודעות
הנחות בארנונה מתי וכיצד
דאגה בלב איש ישיחנה
רכבו ותהנו
משרדי משפחתונים עברו למשכנם החדש
הוראות נהיגה במצבי חירום
כללי זהירות מנחשים
מיון מרכז יעוץ והכוון לנערות
ניירות לכחולים פסולת לירוקים
תפוגת כרטיסי חניה מנייר
שרות יעוץ לאזרח
נהלי רישום לצהרונים בגנים עירוניים
אזהרה-מקוואות
רישום לנערות-מרכז עדי
בדיקות קשב ממוחשבות
סיוע טרום משפטי חינם
הרחוב של כל אחד מאיתנו
מימוש זכאות לניצולי שואה
גרירת רכבים נטושים
החנות לסחורה - המדרכה להליכה
הודעה לסוחרים ולנהגים הסדרי פריקה וטעינה
נלחמים במוקדי היתושים
מועדון לותיקי בני ברק
מבצע עירוני למכירת פחי אשפה
מקלטים נקיים מחסה לתושבים
מסגרת לימודים חילופית לנערות
חוזרים למשחקיות
רשימת מיקומי פחי שמיטה
תמצית הדוחות הכספיים 2013
נירות לכחול אשפה לירוק
פניה לועדת השמה תשעו
מה מותר ומה אסור בהדבקת מודעות
רישום לכיתה א לשנת שתעו
רישום לגנים לשנת תשעו
קול קורא לבעלי חנויות אלרגיה לחלב

עיריית בני ברק
רח' ירושלים 58
ת.ד. 2, בני ברק
מיקוד: 51100
טלפון: 03-5776555
מספר ח.פ. 500261003


כל הזכויות שמורות © 2009.
עיריית בני ברק
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה.

אודות האתר 

כתיבת החומר לאתר: אברהם טננבוים, מזכיר העיר ודוברה

 

כתובת דוא"ל :  abraham_t@bbm.org.il