logo
תורה. חינוך. חסידות. עיר שהיא עולם
Get Microsoft Silverlight
כתוב לנו לדף הבית
A-   A+
Skip Navigation Linksבני ברק > הודעות העירייה > אודות האתר
דלג על קישורי ניווט
תשלומים
טפסים
חוקי עזר
פרוטוקולים
טלפונים
טלפונים חיוניים
מידע גאוגרפי
מפת העיר
דרושים
מכרזים
ספר ספקים
הודעות בעינייני תכנון ובניה
בטרם בטיחות ילדים
דלג על קישורי ניווט
ראש העיר
חברי המועצה
החברה הכלכלית
מי ברק
מחלקות
הודעות העירייה
אודות האתר
חדש שרות מפקס לפקס
חוזרים למשחקיות
רשימת מיקומי פחי שמיטה
תמצית הדוחות הכספיים 2013
נירות לכחול אשפה לירוק
פניה לועדת השמה תשעו
מה מותר ומה אסור בהדבקת מודעות
רישום לכיתה א לשנת שתעו
רישום לגנים לשנת תשעו
קול קורא לבעלי חנויות אלרגיה לחלב
הודעה בדבר הקצעת קרקע ואישור תבחינים
סמל סיוע מיסוי לתושבים
ללוחות המודעות מטרות ברורות
נלחמים ביתושים
המשך לימודים בחופש הגדול

עיריית בני ברק
רח' ירושלים 58
ת.ד. 2, בני ברק
מיקוד: 511000
טלפון: 03-5776555
מספר ח.פ. 500261003


כל הזכויות שמורות © 2009.
עיריית בני ברק
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה.

אודות האתר 

כתיבת החומר לאתר: אברהם טננבוים, מזכיר העיר ודוברה

 

כתובת דוא"ל :  abraham_t@bbm.org.il